How can we help?

Nastavení klapek/uživatelů

V ústředně klikněte na ikonku Settings (červeně označeno), pokud tato ikona není viditelná, rozklikněte horní menu (oranžově označeno). Toto menu obsahuje veškeré nastavení cloudové ústředny. Podmenu PBX obsahuje veškeré nastavení ohledně směrování příchozí a odchozích hovorů, správu uživatelů a nastavení funkcionality - volací fronty, skupiny, nastavení IVR a hlášek.


Klapky


Pro nastavení klapek/užvitealů klikněte v Settings-PBX na sekci Extensions. Zobrazí se seznam s aktivními linkami. Pokud se zobrazí vykřičník, daná linka je nedostupná. Pravděpodobný problém je překročení limitu linek.

Pro nastavení klapky klikněte na ikonu tužky (Edit). 


V záložce Basic lze nastavit identifikace linky.

 • Klapky lze pojmenovat, v poli Caller ID name můžete zadata libovolný text. Položky Caller ID a Registration Name doporučujeme neměnit.
 • Heslo pro registraci linky je skryto v položce Registration Password, které je generováno automaticky.
 • Počet možných připojených telefonu na jednu linku si určíte v položce Concurrent Registrations. Maximální počet může být 4 zařízení. 
 • V sekci User Information se nachází informace o klientovi používající linku. Položka Email User Password slouží k přihlášení do aplikace Linkus nebo přímo do webového rozhraní ústředny. V případě, že konkrétní linku bude obsluhovat osoba nemluvící českým jazykem je možno nastavit jiný jazyk v položce Prompt Language

Pro nastavení přesměrování a dostupnosti slouží záložka Presence.

 • Stejnojmenná položka Presence slouží k určení stavu klapky. Podrobné informace o stavu přítomnosti se zapisují do Presence Information.
 • Sekce Call Forwarding stanovuje způsob zacházení s hovorem, kde můžete nastavit cíle přesměrování (jiné linky, IVR, hlasovou schránku, atd.). 
  • přesměrování ihned - Always
  • přesměrování při nedostupnosti (klapka není aktivní nebo nevyzvedne hovor - No Answer)
  • přesměrování při obsazení (klapka je obsazena - When Busy)
 • Pořadí vyzvánění na určité klapce se nastavuje v sekci Ring Strategy.
  • klapka může být registrovaná až na 4 zařízení najednou (2x VoIP telefon nebo aplikace, 1x LINKUS mobilní aplikace a 1x LINKUS desktopová aplikace) a tato položka určuje strategii vyzvánění
  • v příkladu je nastaveno, že prvně bude vyzvánět VoIP zařízení nebo aplikace společně s LINKUS aplikací na mobil a pokud nedojde k odpovědi, poté bude vyzvánět LINKUS aplikace na desktopu (čas vyzvánění se nastavuje v další sekci Features).

Nastavení hlasové schránky, monitoringu, souběžného vyzvánění a času vyzvánění se provádí v záložce Features.

 • Sekce Voicemail dbá o vlastnosti hlasové schránky
  • Zde lze nastavit přístupový PIN a  přeposlání hlasových zpráv na email klapky nebo libovolný
 • Pro povolení odposlechů linky je potřeba zaškrtnout možnost Allow Being Monitored v sekci Monitor Settings. Následně je možné určit práva odposlechu nastavované linky:
  • Disabled – nelze odposlouchávat
  • Listen – jenom odposlech
  • Whisper – můžete mluvit s odposlouchávanou linkou, ale volající strana (zákazník, pacient) nic neuslyší
  • Barge-in – přidáte se do hovoru, můžete mluvit se všemi
 • Funkce Hot Desking slouží pro příjem hovorů směřovaných na jeden společný telefon. Ostatní linky se mohou v průběhu dne přihlásit k telefonu a tím zajistit kvalitný a bezpečný hovor. Funkci aktivujete zaškrtnutím možnosti Enable Hot Desking
 • Poslední sekce Other Settings v záložce je určená pro definování doby vyzvánění (Ring Timeout). Také lze nastavit maximální trvání hovoru dané klapky (maximum je 30 minut).

Záložky Advanced a  Call Permission nedoporučujeme nijak upravovat. Jedná se o SIP nastavení klapky a určení odchozího pravidla.