How can we help?

Výpisy a nahrávky

Záznamy

Tato funkce poskytuje informace o hovorech v ústředně. Výpis zahrnuje volání na jednotlivé klapky, do hlasových schránek i do IVR (bez vyzvednutí hovoru uživatelem ústředny). Veškeré hovory lze stáhnout pomocí tlačítka “Stáhnout záznam” v CSV souboru. Parametry se můžou dělit na hlavní a vedlejší, dle filtru si lze vybrat, jaké se budou u výpisu zobrazovat.

Pokud je aktivováno nahrávání hovorů, lze si nahrávku stáhnout, přehrát nebo odstranit (odstranit lze i celý CDR záznam).

Hlavní parametry

 • čas hovoru

 • hovor z a na

 • celková doba hovoru

  • doba vyzvánění / doba mluvení

 • stav hovoru

  • přijatý/nepřijatý/hlasová schránka atd.

Vedlejší parametry

 • ID hovoru - identifikátor

 • důvod

  • důvod zavěšení hovoru

 • zdrojový a cílový trunk

 • typ komunikace

  • odchozí/příchozí/interní

 • DID/DDI

  • při příchozím hovoru zobrazeno Vaše volané číslo

 • odchozí identifikace

  • při odchozím hovoru zobrazeno Vaše číslo, ze kterého se volá

 • IP adresa volajícího

  • IP adresa uživatele ústředny (pouze při odchozím nebo interním hovoru)

 • PIN kód

  • využitý PIN kód při odchozím hovoru

Plánování záznamů

Ústředna umožňuje naplánovat odeslání záznamů na email zadaných uživatelů/emailů. Uživatel si může záznamy stáhnout nebo pomocí zobrazit si záznamy pomocí odkazu v emailu. Po zaslání lze naplánovaný výpis kdykoliv stáhnout z menu “Download List”.

Vytvoření naplánovaného výpisu

 • Čas

  • časový rozsah pro výpis záznamů

 • Klapky/Skupina klapek

  • klapky nebo skupina klapek - filtrace záznamů

 • Fronta

  • výběr front (nepovinné) - filtrace záznamů

 • Typ komunikace

  • nutné vybrat minimálně 1

   • příchozí

   • odchozí

   • interní

 • Jméno

  • pro identifikaci plánování

 • Emailová adresa

  • emailová adresa, kam se výpis zašle

  • možnost zadat až 10 adres (oddělení pomocí znaku ; )

 • Frekvence zasílání

  • frekvence zasílání výpisu

   • jednou, denně, týdně, měsíčně

 • Doba platnosti odkazu ke stažení

  • 24 - 120 hodin

 • Formát souboru

  • CSV - až 10 000 záznamů

  • PDF - až 5 000 záznamů

  • XLS - až 10 000 záznamů

Lze upravit vzor pro zasílání těchto výpisů. Menu “Vzor emailu”.


Nahrávky

Pokud je aktivována funkce “Nahrávání hovorů”, v tomto menu najdete výpis všech nahraných hovorů. Oproti menu “Záznamy” nezobrazuje hovory směrující do IVR, hlasových zpráv a nevyzvednuté hovory.


Výpisy hovorů (reporty)

Ústředna poskytuje grafické i textové zobrazení statistik Vašeho volání. Statistiky lze filtrovat dle různých typů, času, klapek nebo skupin a typu komunikace. Reporty lze libovolně stahovat do CSV souboru.

Typy výpisu:

 • Statistika volání klapky

  • zobrazení počtu a stavu hovorů jednotlivých uživatelů ústředny v koláčovém grafu

  • výpis lze filtrovat pomocí času, klapek nebo dle typu komunikace (příchozí, odchozí, interní)

 • Aktivita volání klapky

  • souhrnný report aktivity klapek v daný den zobrazený v grafu

  • umožňuje sledovat změny aktivity volání na určité časové pásmo (v jeden den)

 • PBX call activity

  • poskytuje informace o hodinovém, denním a měsíčním rozdělení interních a externích hovorů

 • Aktivity DID/DOD

  • tato statistika sleduje kolik hovorů dorazí na Vaše čísla nebo z jakých čísel voláte ven

   • na Vaše číslo A dorazí 10 hovorů, na Vaše číslo B 5 hovorů a podobně

  • statistiky jsou zobrazeny v čárovém grafu

 • IVR Report

  • statistiky jednotlivých IVR a stisknutých voleb

 • Fronta

  • Průměrná doba čekání a hovoru

  • Výkonnost fronty

  • Souhrn a činnost zpětného volání

  • Průzkum spokojenosti

  • Aktivita jednotlivých operátorů

   • přihlášení, pauza, souhrnné statistiky

 • Statistiky skupiny vyzvánění

Naplánované výpisy

Ústředna umožňuje naplánovat odeslání reportů na email zadaných uživatelů/emailů. Uživatel si může report stáhnout nebo zobrazit pomocí odkazu v emailu. Po zaslání lze naplánovaný výpis kdykoliv stáhnout z menu “Stáhnout naplánované výpisy”.

V příkladu níže: Naplánovaný výpis pro typ “Statistika volání klapky” pro aktuální měsíc a všechny klapky v ústředně. Typ komunikace pouze příchozí. Název výpisu “Report_1” a uvedení emailové adresy, na kterou se výpis bude zasílat každý týden ve středu v 10:00 ve formátu PDF.

V emailu vypadá výpis následovně:

Po stisknutí odkazu se otevře okno se statistikou (momentálně dostupný pouze v anglickém jazyce):


Výpisy externích chatů

Seznam všech externích chatů (pokud je funkce aktivní - tedy je připojen některý z SMS poskytovatelů nebo integrace Whatsapp).