How can we help?

Nastavení PBX a Systém

Základní nastavení ústředny (název, datum a čas, předvolby) a SIP komunikaci. Vše je přednastaveno a většinu z toho nastavení není potřeba upravovat. Výjimkou je menu pro vkládání a nahrávání hlášek, popřípadě editace emailových šablon.

Menu “Preference” se využívá pro globální nastavení ústředny. Možnost změnit název ústředny (červeně označené v obrázku níže). Název ústředny se využije i pro zasílání notifikačních emailů z ústředny. Další možnosti:

 • Úprava zobrazení formátu uloženého kontaktu

  • jméno, příjmení s mezerou

  • příjmení, jméno s mezerou

  • příjmení, jméno bez mezery

 • Nastavení maximální doby hovoru

 • Výběr tónu pro Vaši oblast

 • Řízení organizace - využívá se zejména, pokud jedna společnost má propojené 2 ústředny

 • Distinctive caller ID name

  • zobrazení jména funkce, ze které příchozí hovor příchozí (např. pokud na klapku č. 10 volá hovor z volací fronty Obchod, klapka 10 uvidí na displeji Obchod - volající číslo)

  • zobrazení DID/DDI name - Vaše čísla pro příchozí hovory lze pojmenovat a poté na displeji uživatel uvidí název čísla (Vaše číslo, např. Servis) a volané číslo

 • DTMF - manipulace s DTMF (tónové volby)

 • Předvolby pro jednotlivé uživatele a funkce


Hlášky

Předvolby hlášek

Menu pro nastavení hlášek pro různé situace při hovoru. Hlášky při podržení hovoru, přesměrování, při zadání neplatného čísla, obsazené lince nebo selhání hovoru. Lze vybrat systémovou (výchozí), nahrát vlastní, popřípadě nepřehrávat žádnou hlášku (využijí se hlášky od poskytovatele).

Systémové hlášky

Výběr jazyka hlášek v ústředně. V základní verzi je dostupný anglický a český jazyk (výchozí).

Hudba při podržení

Výběr hudby při podržení, přesměrování hovoru nebo do volací fronty při čekání na hovor. Je možno využít systémovou hudbu, popřípadě nahrát vlastní.

Vlastní hlášky

Nahrání nebo vložení vlastních hlášek, které lze poté nastavit do IVR, fronty, hlasové zprávy nebo do předvoleb (obsazení hovoru, přesměrování atd.). Již vytvořené hlasové soubory lze poté přemluvit, přehrát, stáhnout nebo vymazat se systému (automaticky se odstraní i z funkcí, kde je hláška nastavena).

Namluvení nové hlášky

Novou hlášku lze nahrát přímo z telefonu nebo z aplikaci. Po stisknutí tlačítka “Nahrát nový“ se zadá název hlášky, dle příkladu níže “Nová_hláška“ a zvolí se klapka. Na klapce poté začne vyzvánět hovor, po vyzvednutí je možné namluvit hlášku. Nahraná hláška se uloží do seznamu a lze ji poté využít pro některou funkci ústředny.

Nahrát (upload hlášky)

Druhým způsobem nahrání hlášky je upload souboru z již namluvenou hláškou. Nahrát lze jen 1 soubor současně. Formáty a velikost nahrávky je uvedena na obrázku níže.


Nastavení SIP

Nastavení SIP obsahuje především nastavení pro SIP pro koncová zařízení a trunku poskytovatele. V tomto menu nedoporučujeme provádět žádné změny.

Jediné možnosti pro koncového uživatele, které je možné změnit je využití protokolu TCP místo UDP (Nastavení SIP - Všeobecné) a nastavení protokolu TLS (Nastavení SIP - TLS).


Jitter Buffer

Pokročilá funkce pro uživatele, kteří mají často problémy s internetovým spojením (velkou ztrátovost paketů). V základním režimu není tato funkce zapnuta. Nastavení funkce doporučujeme pouze IT administrátorům.

Jitter je změna mezi časem, kdy jsou hlasové pakety odesílány a přijímány. Například dva pakety mohou dorazit ve stejnou dobu nebo mohou být mimo provoz kvůli přetížení sítě, což může způsobit problém s kvalitou zvuku. V tomto případě lze jitter buffer použít k uspořádání paketů podle hodnot jejich časovače.


Datum a čas

Toto menu se nachází již v sekci “Systém”. Možnost nastavení časového pásma, aktivace letního času a editace formátu zobrazení data a času.


Email

Nastavení emailového serveru (lze využít výchozího nebo vlastního), šablon a záznam logů zaslaných emailů. Emailové šablony jsou v anglickém jazyku (vybrané nejpoužívanější jsou již v češtině). Šablony lze libovolně editovat k Vašim potřebám.

Seznam logů obsahuje všechny odeslané emaily z ústředny (datum, název šablony, příjemce emailu a výsledek odeslání).


Úložiště

Nastavení automatického čistění po dosáhnutí nastaveného limitu pro jednotlivé položky. Položkami jsou například všechny záznamy hovorů, hlasové zprávy, chat a logy událostí, emailů nebo operací. Po dosažení limitu se nejstarší záznamy smažou a přepíší novými. Limit lze vybrat pro maximální počet záznamů/logů nebo lze zadat dny pro uchování (původně nastaveno na neomezený počet).


Oznámení o události

Možnost zasílání různých událostí v ústředně na uvedený kontakt. Seznam událostí najdete v menu “Typ událostí”. Události se liší dle úrovně na Informace (pouze informační - restart systému, přihlášení uživatele), Varování (výpadek trunku, chyba emailového klienta) a Výstraha (blokace IP adresy, blokace uživatele). K výběru je 5 hlavních sekcí:

 • Operace

  • přihlášení uživatelů do webového rozhraní, změna hesel, žádost o RPS (AutoProvisioning) 

 • Telefonie

  • výpadky SIP trunku, volání na tísňová čísla

 • Systém

  • restart systému, automatické čištění

 • Zabezpečení

  • blokace uživatelů, blokace API nebo IP adresy

 • Připomínka

  • vypršení platnosti plánu nebo limit videokonference (pouze pro vyšší verze ústředny)

Pro “Varování” a “Výstrahu” je již vytvořen kontakt “HOTLINE”, který zasílá informace přímo k nám (FAYN). Lze vytvořit další kontakt a nastavit si zasílání oznámení. Oznámení lze zasílat emailem nebo i jako volání na mobilní telefon.

V menu “Logy událostí“ naleznete všechny zaznamenané události v ústředně.