How can we help?

SMS brána – funkce Email2SMS

Import certifikátu - Autorita

Do Vašeho emailového klienta je nutné importovat certifikát/autoritu. Soubor s certifikátem naleznete v příloze tohoto návodu.

Např. pro emailového klienta Thunderbird je postup následující:

 • Nastavení účtu → sekce Koncové šifrování → možnost Správa certifikátů S/MIME

  • záložka Autority - Importovat, vybrat *.pem soubor s certifikátem

  • je nutné zaškrtnout všechny nabízené volby “Uznat tuto CA pro …”


 

Import certifikátu - Osobní

Po importu certifikátu/autority je nutné importovat druhý certifikát, který si vygenerujete ve Vašem webovém rozhraní SMS brány. Menu Můj profil - Email2SMS certifikáty - Přidat certifikát. Zde si pojmenujete certifikát, zvolíte email, ze kterého lze poté SMS odesílat a nastavíte heslo pro certifikát. Vygenerovaný certifikát si poté ihned stáhnete (odkaz pro stažení je aktivní pouze 2 minuty po vytvoření) a importujete do Vašeho emailového klienta.

 

Zasílání SMS pomocí emailu

Emaily je nutné zasílat na adresu mex@comverga.com. Předmět emailu slouží k identifikaci v SMS bráně. Straně, které zasíláte SMS, se předmět nezobrazí.

Ukázka:

 • od: hotline@fayn.cz // adresa zadaná při vytváření certifikátu

 • komu: mex@comverga.com // pevně daná adresa

 • předmět: Rozesílka 10.10.2023 // libovolný název rozesílky

Samotné tělo emailu je nutné definovat následovně:

 • text: Testovaci SMS // text SMS, kterou chcete zaslat

 • from: Info/číslo/NickName // projde pouze název, který je nastaven (číslo se zadává ve formátu 420XXXXXXXXX)

 • to: 420111222333 // libovolné číslo pro příjem SMS

 • to: 420999888777 // libovolné číslo pro příjem SMS


Další možnosti, které je možné připojit ke zprávě:

 • priority: true // prioritní SMS

 • report: true // informace o doručení (dostupné poté v SMS bráně)

 • reportNotification: true // informace o doručení (zaslaná na email)

 • replaceSpecialCharacters: true // odeslání bez diakritiky

 • scheduled: 2024-04-01 13:00:00 // možnost plánování odeslání SMS