How can we help?

Ghost Call '' Spamové Hovory ''

Někdy uživatel obdrží podivná volání, která nepocházejí z registrovaného SIP serveru (sip.fayn.cz/sp.fayn.cz), což je výsledkem skenování portů hackerů známých portů VOIP. Telefonní číslo volajícího se zobrazuje jako „100“ nebo „1000“ a telefon neustále zvoní, obvykle v noci když je hovor zvednut, nikdo tam není. Jedná se o takzvané Spamové Hovory.

Řešení:

Vypnout  Allow IP Call a zapnout Accept SIP Trust Server Only. Toto nastavení je pro telefony Yealink .

Pro ostatní výrobce bude nastavení velice podobné.