How can we help?

Ovládání hovorů

V menu “Ovládání hovorů” se nastavuje směrování příchozích a odchozích hovorů, funkce AutoCLIP a nastavení pracovní doby a svátků.

Příchozí routy

Příchozí pravidlo lze nastavit pro každé číslo, které se nachází v SIP trunku od Vašeho poskytovatele. Je nutné nastavit název pravidla, vybrat trunk a zvolit destinaci. Ostatní položky nejsou vyžadovány, avšak pokud máte více čísel a chcete pro každé číslo nastavit jiné pravidlo, je nutné vyplnit pole “DID vzory”.

Více pravidel může mít stejné nastavení. Pravidlo v seznamu výše má přednost. Pravidla lze libovolně posouvat a určovat jim - záložka “Přesunout”.

 • Všeobecné

  • pojmenování příchozího směrování - ideálně číslo nebo název oddělení

  • Inbound Alert Info - není nutno nastavovat

   • řetězec, který se zasílá v INVITE SIP do VoIP telefonu, ve kterém, dle nastavení, začne vyzvánět nastavené vyzvánění

 • Trunk

  • trunk s daným číslem/čísly, musí být vždy vybrán minimálně jeden

 • DID vzor

  • přidání jednoho nebo více čísel. Hovory odpovídající tomuto DID, budou směrovat do určené destinace.

 • Vzor ID volajícího

  • přidání jednoho čísla, více čísel nebo seznamu kontaktů z ústředny. Volající s uvedeným ID (číslo) se může dovolat do tohoto pravidla. Například dle obrázku níže, se na číslo 420123456789 může dovolat pouze volající s číslem 555.

 • Výchozí destinace

  • nastavení destinací pro dané příchozí pravidlo:

   • Zavěsit

   • Klapky - směrování přímo na klapky/uživatele v ústředně. Záleží poté na nastavení klapek (dostupnost, přesměrování).

   • Hlasová schránka klapky - směrování do hlasové schránky klapky/uživatele.

   • IVR - směrování do automatického hlasového systému, který umožňuje volajícímu přehrát hlášku, popřípadě vybrat volby.

   • Vyzváněcí skupina - směrování na skupinu klapek.

   • Fronta - směrování do volací fronty.

   • Hlasová schránka skupiny - směrování do hlasové schránky skupiny.

   • Konference

   • Číslo klapky

   • Odchozí směrování

   • Přehrát pozdrav a zavěsit

   • Fax do emailu

  • destinaci lze nastavit přímo nebo s časovým pravidlem

   • založené na globální pracovní době 

   • příklad:

    • dle pracovní doby se budou hovory směrovat na určené destinace

     • Pracovní doba - 6400 Fronta (volací fronta)

     • Mimo pracovní doba a svátky - hlasová schránka klapky 10

 • na základě vlastní pracovní doby

  • v příchozí pravidle definujete pracovní dobu pro dané číslo

  • příklad:

   • vytvoření pravidla od 06:00 - 14:00 s půl hodinovou pauzou na oběd, časové pravidlo je platné pouze pro pracovní dny od pondělí do pátku

Rozšířené možnosti obsahují výběr měsíců a dnů - ideální na nastavení časového pravidla pro dovolené.

 • na základě vlastních časových období

  • definice vlastních období, které lze poté přepínat pomocí vytočením zkratky z aplikace nebo telefonu

  • příklad:

   • 2 stejná pravidla od 10:00 - 20:00 všechny dny, první destinace má přednost jelikož je výše a hovory budou směrovat na klapku 11 (definováno při tvorbě vlastního časového období). Pokud uživatel zadá zkratku *8104, aktivuje se druhá možnost a hovory se od 10:00 - 20:00 zavěsí.

   • V době svátku, budou hovory automaticky směrovat do hlasové schránky klapky 10.

   • Výchozí destinace je klapka 11 - lze se přepnout pomocí zkratky *8102 nebo bez zkratky zde budou směrovat všechny hovory mimo svátky a čas 10:00 - 20:00, který jsou definován výše.

   • Původní nastavení se aktivuje po zkratce *8100 (každé příchozí pravidlo má vlastní zkratky)

 • Detekce faxu

  • nastavení destinace, pokud bude detekován fax


Odchozí routy

Odchozí routy se nastavují pro zprovoznění odchozích hovorů v ústředně. Lze je rozdělit dle vytáčecího vzoru, použitého trunku nebo, jaké klapky mohou provádět odchozí volání. Pro každé odchozí pravidlo je nutné zadat název, vzor, trunk a minimálně jednu klapku.

 • Všeobecné

  • název odchozího pravidla

  • možnost nastavení “Odchozí identifikace volajícího”

   • veškeré hovory z tohoto odchozího pravidla budou mít odchozí číslo nastavené v tomto poli

 • Vytáčecí vzor

  • odchozí hovory, které odpovídají vzoru vytáčení, využijí toto odchozí pravidlo

  • lze využít, pokud máte více čísel a chcete aby jedna klapka mohla volat přes více než jedno číslo

   • například 1 pravidlo je pro volání na Slovensko a druhé po ČR:

    • pokud bude volající volat s formátem 00421 bude volat přes pravidlo “Odchozi_SK”, pokud bude volat na jiné číslo, bez formátu 00421, využije se pravidlo “Odchozi_ČR“

 • Trunk

  • nutné vybrat minimálně 1 trunk

  • pokud je vybráno více trunků, přednost má trunk výše v seznamu. Pokud je aktivována funkce Rrmemory Hunt, budou se trunky rovnoměrně střídat

  • pro odchozí hovory lze nastavit PIN. Pouze po zadání PINu lze volat ven.

   • jednotný - platný pouze pro dané odchozí pravidlo

   • list PINů - definované PINy v ústředně

 • Klapka/Skupina klapek

  • nutné vybrat minimálně jednu klapku nebo jednu skupinu klapek

 • Časová podmínka

  • pro odchozí pravidlo lze nastavit časovou podmínka, která umožňuje odchozí volání

  • v původním nastavení není žádné omezení

  • časové podmínky se nastavují stejně jako u příchozí směrovacích pravidel

   • globální pravidlo

   • vlastní časové pravidlo pro danou odchozí routu

   • vlastní časové období pro danou odchozí routu


AutoCLIP

Funkce AutoCLIP umožňuje po danou dobu uchování informace o volajícím. Pokud volající opět zavolá (v rámci nastavené doby uchování), automaticky se spojí s poslední destinací (většinou některá z klapek). Nemusí tedy do IVR, volací fronty a podobně, spojí se s klapkou ihned.

Doba uchování záznamů je od 4 hodin až po 4 týdny. Shoda číslic určuje shodu posledních 7 číslic - pro česká čísla lze nastavit hodnota 9. Pokud se funkce aplikuje, lze využité záznamy odstranit. Lze uchovat pouze záznamy o zmeškaných hovorech (proběhlé hovory se do seznamu nezapíší). Pokud se využívá více trunků, lze nastavit shodu odchozího trunku - hovory se budou se sezname porovnávat, pouze pokud přijdou ze stejného trunku. Je nutné nastavit minimálně jeden trunk a jednu klapku nebo skupinu klapek.

Pracovní doba a svátky

Pracovní doba umožňuje nastavení globální pracovní doby a přestávek. Definovanou pracovní dobu lze poté využít u příchozí směrovacího pravidla.

 • Nastavení času

  • Pracovní doba

  • Přestávky

 • Nastavení data

  • Dny v týdnu - výběr dnů od pondělí do neděle (platné každý měsíc)

  • Rozšířené možnosti - výběr měsíce a přesného data (1.8.2024 - 16.8.2024)

 • Příklad

  • pracovní doba od 08:00 - 16:00 s obědovou přestávku mezi 11:30 a 12:00

  • časové pravidlo platné pouze v pracovní dny od pondělí do pátku

Lze vytvořit i více pravidel, například pro každý den zvlášť.

 • Svátky

  • definice svátků a prázdnin

  • hlavní svátky jsou již definovány pro ČR