Souhrn menu

Administrátorské rozhraní umožňuje editaci uživatelů, směrování hovorů a obecného nastavení. Níže je výpis možností nastavení. Červeně jsou označeny menu, které nedoporučujeme upravovat (při změně je možné, že dojde k poškození cloudové ústředny).

 • Klapky a Trunk 

  • Klapky - editace klapek/uživatelů.

  • Skupiny klapek - možnost vytvoření skupin klapek (např. různá oddělení).

  • Oprávnění klienta - editace oprávnění pro klapky/uživatele. Úprava viditelnosti menu v aplikaci LINKUS, úprava viditelnosti klapek a kontaktů a editace povolení pro nastavovaní ústředny (různé možnosti administrátorských účtů).

 • Kontakty 

  • Firemní kontakty - přidání, odebrání, import/export firemních kontaktů.

  • Telefonní seznamy - možnost rozdělení firemních kontaktů do skupin.

  • LDAP server - nastavení LDAP serveru pro VoIP telefony.

 • Auto Provisioning 

  • Telefony - seznam vašich VoIP telefonů a nastavení Auto Provisioning.

  • Databáze šablon - šablony pro VoIP zařízení, možnost vytvoření vlastní šablony.

 • Ovládání hovorů

  • Příchozí routy - nastavení příchozího směrování na Vaše čísla.

  • Odchozí routy - nastavení odchozích hovorů.

  • AutoCLIP - nastavení AutoCLIP funkce (funkce si pamatuje čísla, která volala a poté je směruje přímo na dané klapky).

  • Pracovní doba a svátky - nastavení pracovní doby a svátků (české svátky přednastaveny, kromě Velikonoc).

 • Funkce volání

  • Hlasová schránka - nastavení hlasové schránky, možnost vytvoření skupin pro rozesílání zpráv.

  • Hvězdičkové kódy - zkratky pro různé funkce. Lze využít u VoIP telefonu nebo v aplikaci. Přepojení hovoru, přesměrování hovoru, monitoring, změna stavu a další.

  • IVR - nastavení hlasového asistenta.

  • Vyzváněcí skupiny - nastavení vyzváněcích skupin.

  • Fronty - nastavení front.

  • Konference - nastavení konferencí.

  • Zkrácená volba - nastavení zkrácených voleb (vytočení číslo pomocí zkratky).

  • Interkom - nastavení interkomu a pagingu, možnost plánování.

  • Nahrávání - nastavení nahrávání hovorů (pokud je povoleno).

  • Seznam PIN - seznam PINů pro odchozí volání.

  • Blokovaná/Povolená čísla - blokace čísel, například SPAM.

 • Messaging - možnost integrace Whatsapp Bussiness aplikace nebo SMS zpráv (momentálně lze využít pouze s operátory Bandwidth, Flowroute, Telnyx a Twilio).

 • Nastavení PBX (nedoporučujeme měnit nastavení)

  • Preference - základní nastavení ústředny.

  • Hlášky - nastavení hlášek a hudby ve frontě nebo přesměrování. Možnost nahrání vlastních hlášek.

  • Nastavení SIP - SIP nastavení ústředny.

  • Jitter Buffer - nastavení Jitter Bufferu.

 • Systém (nedoporučujeme měnit nastavení)

  • Datum a čas - nastavení času a data.

  • Email - nastavení emailových šablon, logy zaslaných emailů.

  • Úložiště - nastavení automatického čištění ústředny.

  • Oznámení o události - nastavení logů a oznámení na uvedené kontakty.

 • Integrace

  • Kolaborace - integrace s MS 365, Teams a Outlook.

  • CRM - integrace s CRM systémy. HubSpot, Saleforce, Zoho, Bitrix24, Odoo

  • Helpdesk - integrace s Zoho Desk a Zendesk.

  • Převod řeči na text - inteligentní rozpoznávání řeči u hlasových zpráv.

  • AMI - údaje k AMI přístupu.

  • API - údaje k API přístupu.

  • Databázový přístup

 • Výpisy a nahrávky

  • Záznamy - výpis hovorů, možnost filtrace.

  • Nahrávky - výpis nahrávek.

  • Výpisy hovorů - reporty a statistiky ústředny. Možnost plánování.