Jaké jsou závazky?

Při platbě dopředu (kredit) v podstatě žádné. Pokud si zvolíte nenulový tarif, musíte mít na začátku měsíce dostatečný kredit, aby bylo možné strhnout paušální poplatek a přidělit patřičné volné jednotky a ceny. Pokud kredit mít nebudete, spadnete do režimu tarifu bez poplatku. V kreditním účtu je také nutné během 3 měsíců utratit alespoň 200 korun s DPH, jinak může být služba zrušena. Při platbě fakturou zpětně platí pouze ujednání o minimální výši plnění - tedy nejnižší fakturovaná měsíční částka k jednomu mobilnímu číslu je 121 korun včetně DPH. Výpovědní lhůta našich služeb činí 1 měsíc od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi.