Kontakty

Menu “Kontakty” umožňuje přidávat, importovat, exportovat firemní kontakty (až 50 000 záznamů). Kontakty lze rozdělovat do různých telefonních seznamů s možnosti nastavení oprávnění (např. viditelnost pro skupinu klapek/uživatelů. Obsahuje také nastavení LDAP serveru pro VoIP telefony.

Firemní kontakty

Maximální počet firemních kontaktů je 50 000. Viditelnost kontaktů je nutné nastavit v menu Klapky a Trunk - Oprávnění klienta. Zde se nastavují oprávnění k zobrazení kontaktů a editaci. Kontakty lze poté přidávat i z webového rozhraní a aplikace LINKUS. Vždy je nutné zadat minimálně 1 číslo a název kontaktu (jméno nebo příjmení).

Větší množství kontaktů doporučujeme importovat pomocí CSV souboru. Soubor má pevně dané záhlaví.

Telefonní seznamy

Možnost rozdělení kontaktů do telefonních seznamů. Pro seznamy lze poté nastavit různé oprávnění. Například, obchodní kontakty uvidí pouze klapky ze skupiny “Obchod”, fakturační kontakty, uvidí pouze klapky ze skupiny “Fakturace”.

LDAP server

Na cloudové ústředně lze nastavit LDAP server pro VoIP telefony. LDAP umožňuje centralizovanou správu telefonních seznamů.

Nastavení serveru v ústředně

V menu Kontakty - LDAP server - Nastavení LDAP serveru se nachází informace ohledně LDAP serveru, které se poté nastavují na LDAP klienta (tyto údaje nelze upravit).

 • LDAP Host

  • Adresa serveru, na kterou se připojuje LDAP klient.

 • LDAP Mód

  • Protokol mezi serverem a klientem.

 • LDAP Port

  • port serveru

 • LDAPs Port

  • port serveru

 • Base DN

  • Base DN založená na LDAP Hostovi

Dále je nutné upravit uzlové body, které chcete na LDAP serveru využívat. Firemní kontakty nebo interní klapky.

Nastavení LDAP klienta

Nastavení LDAP klienta lze provést pomocí Auto Provisioningu a manuálně.

 • Auto provisioning

  • nutné mít telefony připojené ke klapkám pomocí této funkce.

  • nutné mít nastavené oprávnění k firemních kontaktům u klapek, kde se LDAP klient nastavuje.

Pomocí Auto Provisioningu se nastaví klient následovně: v menu Auto Provisioning - Telefony se vybere klapka, poté záložka Operace - ⚙️ Spravovat nastavení telefonu - záložka Telefon. V dolní části se nachází LDAP Adresář.

Po nastavení je potřeba změny uložit a poté kliknout na 🔄 Re - provisioning pro načtení konfigurace do telefonu.

 • Manuálně

  • nutné mít nastavené oprávnění k firemních kontaktům u klapek, kde se LDAP klient nastavuje

Příklad nastavení pro telefon Yealink T26.