Zabezpečení

Cloudová ústředna poskytuje robustní možnosti zabezpečení pro zajištění bezpečných a spolehlivých služeb pro Vaše volání. Zahrnuje menu “Pravidla zabezpečení” (blokace IP adres, nastavení frekvence hovorů) a “Nastavení zabezpečení” (přístup SSH, povolené země pro registraci i odchozí hovory).

Pravidla zabezpečení

Povolené IP

Možnost přidání konkrétních IP adres nebo domén do povolených, aby se zabránilo blokování systémem. Nutné zadat jméno pravidla, typ (IP nebo doména) a samotnou IP nebo doménu. Do pole “Popis” lze vložit popis pravidla.

Blokované IP adresy

Výpis blokovaných IP adres. Většinou se jedná o blokaci adres při pokusu o registraci zařízení (špatné heslo nebo jméno), blokaci API přístupu nebo blokaci veřejných IP adres při pokusu, dostat se do ústředny.

Omezení frekvence odchozích hovorů

Pravidlo pro omezení počtu odchozích hovorů za určité období. Výchozím pravidlem je maximálně 5 odchozích hovorů za 1 vteřinu pro každého uživatele. Pravidlo lze poté nastavit pro jednotlivé klapky.

Nastavení zabezpečení

Přístup na konzoli/SSH

Možnost povolení přístupu k SSH ústředny. Účet/název je vždy stejný a to “support”. Heslo lze definovat vlastní. Přístup lze umožnit od 30 minut po 24 hodin, poté se spojení ukončí. Po povolení se vygeneruje SSH adresa a port. Doporučujeme zadat IP adresu, ze které se budete k SSH připojovat, do “Povolené IP”.

Povolené jsou základní linuxové příkazy: ystool, ethtool, ifconfig, iptables a dmesg.

Pomocí Asterisk CLI můžeme z SSH vyčíst například probíhající hovory, stav klapek a provádět úpravy nastavení ústředny.

Povolené IP adresy zemí

Nastavení IP adres z různých zemí pro přístup k ústředně. Například lze nastavit přístup pouze z českých IP adres.

Povolené kódy zemí

Nastavení zahraničních destinací pro odchozí hovory. V tomto menu lze určit, kam mohou uživatelé ústředny volat a kam nikoliv. U FAYN je ve výchozím nastavení (již na SIP serveru) nastavena Česká Republika a Slovensko.