How can we help?

Vzdálená podpora

Pokud budete mít potíže ohledně nefunkčnosti služeb, lze požádat o vzdálenou pomoc přes našeho klienta.

Servisní zásah bude účtován na základě Vašeho tarifu za každou započatou hodinu.

Nástroj pro vzdálenou pomoc stáhnete kliknutím na název "FAYN_klient.exe" (nebo stisknutím pravého tlačítka myši a zvolením možnosti "Uložit odkaz jako") ve spodní části této stránky.

Pokud Vám prohlížeč zablokuje stáhnutí, tak klikněte na další volby u souboru a poté na Zachovat

Stáhnutou aplikaci spusťte. 

Poté sdělte technikovi údaje zobrazené v okně aplikace.

 

Zde je k dispozici klient pro vzdálenou podporu: