Vzdálená pomoc

Pokud budete mít potíže ohledně nefunkčnosti služeb, lze požádat o vzdálenou pomoc přes aplikaci TeamViewer.

Servisní zásah bude účtován na základě Vašeho tarifu za každou započatou hodinu.

Nástroj pro vzdálenou pomoc stáhnete kliknutím ZDE (nebo stisknutím pravého tlačítka myši a zvolením možnosti "Uložit odkaz jako")

Pokud Vám prohlížeč zablokuje stáhnutí, tak klikněte na další volby u souboru a poté na Zachovat

Stáhnutou aplikaci spusťte. 

Poté sdělte technikovi údaje zobrazené v okně aplikace.