How can we help?

Webové rozhraní

Přihlášení do webového rozhraní

Na Váš email zašleme úvodní informace k přihlášení. Po úvodním přihlášení se Vám zobrazí webový klient cloudové ústředny. Webového klienta lze využít i k volání. Uživatel, který je nastaven jako administrátor má možnost přepnutí z webového klienta do admin portálu ústředny, kde může měnit nastavení ústředny.

 

*Administrátor může být zároveň i “Operátor volacích front”, bude mít tedy k dispozici i Konzoli Call centra.


Klapky

Menu “Klapky” obsahuje výpis všech uživatelů (nebo pouze skupiny) a poskytuje přihlášenému uživateli mnoho funkcionalit, včetně možnosti uskutečňovat interní hovory, zanechávat hlasové zprávy nebo komunikovat prostřednictvím chatu. V případě, že uživatelé mají nastavené mobilní číslo, existuje také možnost přímo zavolat na toto mobilní číslo.


Kontakty

Možnost přidání osobních nebo firemních kontaktů. Dostupnost firemních kontaktů je nutné povolit přes administrátorské rozhraní.

Menu “Kontakty” zobrazuje výpis uložených osobních nebo firemních kontaktů. Umožňuje také přidat (i import se souboru) nebo odebrat osobní kontakty. U firemních kontaktů je zapotřebí mít zapnuté povolení pro jednotlivé uživatele (administrátor ústředny má práva pro nastavení privilegií).

Detail vytvořeného kontaktu.


Chat

Funkcionality webového klienta zahrnují i možnost zasílání interních i externích zpráv. Interní chat mezi uživateli ústředny nabízí klasické textové zprávy, emoji, možnost zasílání souborů, přidání nového uživatele do konverzace (skupinový chat) nebo zobrazení historie chatu.

Pro externí chat je nutná integrace s Whatsapp Bussiness nebo integrace s poskytovateli Twilio, Bandwidth, Flouwroute nebo Telnyx pro připojení SMS čísla.


Výpisy hovorů

V rámci webového klienta má přihlášený uživatel přístup k výpisu svých vlastních hovorů a pokud je přihlášený i do volací fronty, tak i výpis z této volací fronty. Tato sekce zahrnuje možnost filtrovat zobrazené hovory podle jejich typu: příchozí, odchozí a zmeškané. Uživatel má také možnost vyhledávat hovory dle jména či čísla.

Hovory z volací fronty

Operátor volací fronty má možnost zmeškané hovory označit jako:

 • vyřízené / dealt

 • vyřizuje se / dealing

 • nevyřízené / not deal

Označené hovory vidí každý operátor dané volací fronty.


Hlasové zprávy

V rámci webového klienta je k dispozici i přehled hlasových zpráv. Uživatel má možnost tyto zprávy přehrát, zobrazit text zprávy (pokud je aktivovaná funkce převodu řeči na text), zavolat na číslo, nahrávku stáhnout nebo vymazat.

Zobrazení zprávy pomocí funkce převodu řeči na text:


Nahrávky

Výpis nahraných hovorů (pro aktivaci nahrávání je nutné nás kontaktovat) přihlášeného uživatele/klapky. Možnost přehrání nebo stažení nahraného hovoru. Nahrávky hovorů ostatních uživatelů/klapek lze najít v administrátorském panelu ústředny.


Předvolby

V rámci možností nastavení uživatele/klapky v webovém klientu, jsou poskytnuty široké možnosti personalizace a konfigurace pro optimální uživatelský zážitek. Následující jsou klíčové prvky těchto nastavení:

 • Změna osobních informací
  • editace profilového obrázku, jména a příjmení, emailu a mobilního čísla
 • QR kód nebo odkaz pro přihlášení aplikací LINKUS
  • QR kód pro mobilní verzi aplikace
  • odkaz pro desktopovou verzi aplikace
 • Změna stavu uživatele
  • možnost změnit stav uživatele - dostupný, nerušit, oběd a podobně
  • nastavení strategie vyzvánění
  • nastavení přesměrování hovorů při obsazení, nedostupnosti, při daném stavu
  • editace nastavení hlasových zpráv
  • výběr audia

Konzole Call centra

Dostupná sekce pouze pro členy nebo správce příchozích front. V menu lze získat statistiky jednotlivých front (Wallboard) a aktuální informace - probíhající hovory (Panel front).

Wallboard

Panel front


Portál pro správu ústředny

Administrátorské účty mají k dispozici i možnost přepnutí se do režimu úprav nastavení ústředny. Slouží k tomu tlačítko “Portál pro správu přístupů” v levém dolním rohu.


Horní panel webové aplikace

QR - Panel obsahuje QR kód pro aplikaci LINKUS a odkazy pro stažení aplikací na PC a mobilní telefon.

❔ Odkaz na dokumentace k ústředně.

Fn - Funkční klávesy (zkratky nastavené pro VoIP telefon - například volání na jinou klapku nebo přihlášení/odhlášení z volací fronty).

🖥️ Možnost ovládání VoIP telefonu z webové aplikace.

Stav agenta - pokud je uživatel nastavený ve frontě, má možnost odhlášení nebo nastavení pauzy (pokud je povoleno).

Stav přítomnosti - možnost nastavit dostupnost přihlášené klapky/uživatele. Možnosti: Dostupný, Pryč, Nerušit, Pracovní cesta a podobně.

Volání - možnost volání přes webovou aplikaci.

Nastavení účtu - změna hesla, jazyka a odhlášení z webové aplikace.

 


Volání

Volání přes webového klienta (nebo desktopovou aplikaci) nabízí klasické funkce pro ovládání probíhající hovoru.

 • V horní části lze vidět volané/volající číslo a pokud je uloženo v kontaktech i název kontaktu. Dále možnosti pro minimalizaci nebo maximalizaci okna pro volání

 • V prostředním okně lze vidět opět kontakt, volané/volající číslo a čas probíhajícího hovoru. Pokud by se jednalo o interní hovor, místo ikony “F” by se zobrazil obrázek, který má daný klapka nastavena. V případě vyššího plánu ústředny by bylo k dispozici i video.

 • V dolní části naleznete ovládání hovoru

  • Nový hovor - při probíhajícím hovoru lze vytočit další hovor

  • Add Participant (přidat dalšího účastníka) - možnost vytvořit konferenci

  • Video - pouze vyšší plán ústředny

  • Ztlumit - vypnutí mikrofonu

  • Podržet - podržení hovoru, druhé straně hraje čekací hudba

  • Číselník - zobrazení číselníku, možnost zadat zkratky např. pro přepojení, parkování hovoru a jiné

  • Záznam - možnost zapnutí nahrávání hovoru (pokud je povoleno)

  • Přepojení - přepojení hovoru na ostatní uživatele ústředny

   • přepojení bez konzultace - přepojení ihned

   • přepojení s konzultací - spojení se s druhým uživatelem a poté po zavěšení, přepojení hovoru, čekající straně hraje hudba

  • Call Flip - pokud máte klapku aktivní v dalších zařízení (mobilní aplikace, VoIP telefon), lze hovor přepnout na jakékoliv zařízení - bez přerušení probíhajícího hovoru

  • Ukončení hovoru