How can we help?

Nastavení příchozích a odchozích hovorů

Příchozí hovory

V menu SettingsCall control se nachází nastavení příchozích a odchozích hovorů. Lze zde definovat jednotlivá čísla a nastavit jejich destinace. Také zde najdete nastavení časových pravidel a například funkce AutoCLIP.


Sekce Inbound Routes – směrování příchozích hovorů. Klikněte na záložku Inbound Routes, otevře se Vám seznam příchozích pravidel pro Vaše čísla. Každé pravidlo může mít 1 až libovolný počet čísel. 

Detail příchozího pravidla.

 • Name
  • libovolný název příchozí pravidla
 • DID Pattern
  • určení pro jaká čísla bude pravidlo aktivní
   • lze vypsat jednotlivá čísla
   • lze ponechat prázdné a budou tu směrovat všechna Vaše čísla
 • Caller ID Pattern
  • lze vypsat čísla nebo tvar čísel, který se do tohoto pravidla dovolá
   • pokud je prázdné, není zde žádné omezení
 • Member Trunks
  • výběr trunku s daným číslem
 • Enable Time Conditions
  • nastavení časového pravidla (pracovní / mimopracovní čas)
   • definuje se v menu Call Control - Time Conditions (níže v dokumentu)
 • Destination
  • destinace pro příchozí hovory
  • lze vybrat z mnoha funkcí
   • směrování na klapku/uživatele
   • do IVR - hlasový rozcestník
   • do hlasové schránky uživatele
   • do volací skupiny nebo fronty
   • zavěšení hovoru
  • funkce jsou popsány v dokumentu Call Features - Nastavení funkcí ústředny

Odchozí hovory

Záložka Outbound Routes obsahuje seznam odchozích pravidel. Pro každé pravidlo lze nastavit jiný trunk a různé odchozí číslo.

Pro každé pravidlo doporučujeme určit Dial Pattern. Každý hovor, který odpovídá zadanému Patternu bude směrovat přes dané odchozí pravidlo. Například:

 • Dial Pattern 00421X.
  • všechna odchozí volání, která začnou číslem 00421 (Slovensko) budou směrovat přes toto pravidlo
 • Dial Pattern X.
  • všechny hovory budou směrovat přes toto pravidlo
 • Jelikož je pravidlo pro SK číslo výše v seznamu, má prioritu.
 • Každému pravidlu je nutné přiřadit trunk a uživatele/klapku

Dial Patterny lze libovolně upravovat dle Vašich potřeb. Můžete mít například 2 čísla ve Vaší ústředně (2 eshopy) a potřebujete volat na česká čísla z obou Vašich čísel. V tomto případě je nutné do Patternu přidat nějaký prefix, který se poté při volání odebere (vybere se správné pravidlo a prefix se odstraní, aby se hovor v pořádku spojil). Napříkald:

 • odchozí volání z eshopu_1 chci zadávat dle prefixu 2*volané_číslo, tedy např: 2*530335533
  • do Patternu se zadá 2*X. (X. je jakékoliv číslo i délka)
  • poté v možnosti Strip se zadá číslovka 2, která odstraní prefix 2* při hovoru

Možnost Prepend přidává zadané číslovky k odchozímu volání. Například může přidávat 00420 k odchozímu číslu (z telefonu se vytočí číslo 530335533, pravidlo k tomu přidá 00420 - tedy odchozí volání z ústřednu bude 00420530335533). Většinou není nutné tuto možnost nastavovat.


AutoCLIP

Inteligentní funkce přiřazování příchozích hovorů. Příchozí hovory lze automaticky směrovat na uživatele, kteří již s volaným číslem hovořili. Ústředna si po nastaveném čase -  4 hodiny až 4 týdny pamatuje směrování příchozích hovorů a ukládá si je do seznamu. Pokud číslo ze seznamu opět volá, automaticky se přesměruje na klapku/uživatele se kterým hovořila jako poslední. 

Příklad:

 • číslo 778140000 volá na číslo 530335533
  • zde je nastaven hlasový rozcestník a volající zvolí volbu 4
  • volba 4 směruje na klapku/uživatele 12
  • uživatel 12 vyřídí hovor a zavěsí
 • mezitím je nastavena AutoCLIP funkce (se záznamem pro 1 den) a ta si záznam uloží na 1 den
  • záznam: volající číslo: 778140000, klapka/uživatel: 12
 • číslo 778140000 (ten samý den) opět volá na 530335533
  • místo hlasového rozcestníku je přímo spojenou s klapkou 12

Časová pravidla

Definice pracovních časů nebo ordinační doby. Každé časové pravidlo lze poté nastavit pro jakékolik příchozí číslo/pravidlo. Využívá se zejména pro rozlišení pracovní doby, například:

 • Pracovní doba - uvítací hláška s možností přepojení na operátory
 • Mimo pracovní doba - uvítací hláška s informací o mimo pracovní době nebo hlasová zpráva

K dispozici je i definice svátků. Ve výchozím nastavení jsou aktivní veškeré české svátky kromě Velikonoc.

Časové pravidlo lze definovat od 00:00 až po 23:59 pro každý den. Na výběr jsou jednotlivé dny od pondělí do neděle nebo pokročilé možnosti, kde lze vybrat přímo den a měsíc (ideální pro definici dovolených).

Nastavení časového pravidla u příchozího pravidla:

 • pro použití časových pravidel je nutné zaškrtnout možnost Enable Time Condition
  • poté pomocí ikonky + lze přidat jednotlivá časová pravidlo, zde vybráno pravidlo Workday a [Holiday] - svátky
 • položka [Other Time] určuje veškeré volání, které není definováno v časovém pravidlu, tedy většinou mimo pracovní čas
 • Workday může mít nastaveno např. 08:30 - 12:00 a 14:00 - 18 :00 od pondělí do pátku
  • v tento čas se hovory budou směrovat na klapku 200 (Extension 200)
 • [Holiday] má předfinované české svátky a v čas svátku budou hovory směrovat do IVR, například s hláškou o státním svátku a zavolání v pracovní den
 • [Other Time] - veškerý čas, který není definován v pravidlu Workday nebo [Holiday] - v tomto případě mimo pracovní čas
  • při volání se ozve IVR s informací o mimo pracovní době