Klapky a Trunk

Menu Klapky a Trunk obsahují nastavení jednotlivých uživatelů. Klapky lze pojmenovat, nastavit chování klapek při nedovolání, obsazení nebo při změně stavu klapky. Lze vytvořit skupiny klapek a pro ně poté nastavit oprávnění (nastavení funguje i pro jednotlivé klapky).

Klapky

V menu “Klapky” se nachází seznam všech klapek/uživatelů ústředny. Jednotlivé klapky lze editovat a zaslat “Uvítací Email” k aplikaci LINKUS (klapka musí mít přiřazený email, pokud chce využívat webové rozhraní a aplikaci LINKUS).

Uživatel

Záložka “Uživatel” umožňuje editaci informací o uživateli a klapce (údaje pro registraci VoIP telefonu). Doporučujeme měnit pouze “Informace o uživateli”.

Jméno a příjmení se poté zobrazí i v aplikaci LINKUS a na VoIP telefonu. Emailová adresa je nutná pro přístup do webového rozhraní a aplikace LINKUS. Dále slouží k zasílání hlasových zpráv a notifikací (pokud jsou tyto funkce u klapky nastaveny). Mobilní číslo lze poté využít pro přesměrování nebo současného vyzvánění (při příchozích hovoru vyzvání VoIP klapka i mobilní číslo).

Přítomnost

Záložka “Přítomnost” umožňuje nastavit chování klapky při různých stavech. Toto nastavení lze provádět i z webového rozhraní nebo přímo z aplikace LINKUS.

Přesměrování hovorů

U možnosti přesměrování hovorů lze definovat, kam budou směrovat příchozí hovory. Volání lze rozdělit mezi interní a externí hovory. Položka při neodpovědi záleží na nastaveném času u možnosti “Časový limit vyzvánění“. Pokud máte směrované příchozí hovory například do fronty nebo volací skupiny, nemá toto nastavení vliv. Vliv má pouze stav “Nerušit”. Ostatní stavy mají vliv pouze pokud hovor směruje přímo na klapku (bez fronty nebo volacích skupin) nebo při přepojeném hovoru z jiné klapky.

Strategie vyzvánění

Strategie vyzvánění umožňuje určit, které Vaše koncové body (aplikace nebo telefon) budou vyzvánět, popřípadě v jakém pořadí. Nastavení je opět dostupné i ve webovém rozhraní nebo aplikaci LINKUS. Doba vyzvánění je závislá na nastavené hodnotě u možnosti “Časový limit vyzvánění“.

Časový limit vyzvánění

Určení doby vyzvánění pro danou klapku. Nastavení je opět dostupné i ve webovém rozhraní nebo aplikaci LINKUS.

Další možnosti

Lze nastavit současné vyzvánění na Váš mobilní telefon. Mobilní číslo je nutné vyplnit již v záložce “Uživatel”. Doporučujeme mít aktivní možnost “Přijmout push notifikace”. Tato funkce zajišťuje, že na Vaše aplikace LINKUS budou automaticky zaslány různé notifikace jako hovory, hlasové zprávy, chat a další.

Možnost “Automatické přepnutí stavu agenta” funguje pouze v případě, že klapka je členem volací fronty. Správce fronty nebo samotný operátor si může u fronty nastavit “Pauzu”, například na oběd, schůzku a podobně. Poté změna stavu na “Dostupný” jej automaticky přihlásí i do volací fronty.


Hlasová schránka

Nastavení hlasové zprávy pro danou klapku. Možnost nastavení zasílání hlasové zprávy na email uživatele klapky nebo na libovolný email. Je možné si nechat na začátku zprávy přehrát datum a čas, číslo volajícího a dobu trvání zprávy. Po zaslání hlasové zprávy na email, lze zprávu smazat, označit jako přečtenou nebo “Nedělat nic”.

Hlasové zprávy jsou dostupné v aplikaci LINKUS a webovém rozhraní (pokud není nastaveno zasílání na email a zároveň mazání zprávy po zaslání). Hlasové zprávy si lze přehrát i na klasickém VoIP telefonu, například pomocí zkratky *2, která slouží ke kontrole hlasových zpráv.

Možnost nastavení PINU pro přehrání hlasové zprávy. PIN se využívá i pro ověření uživatele při Auto Provisioningu.


Funkce

Pro každou klapku lze nastavit i pokročilé funkce. Často jsou tyto funkce již zahrnuty do příchozí směrování - přepínání stavu dle času, přesměrování a podobně.

 • Notifikace

  • možnost zasílání notifikací na nastavený email - notifikace o změně hesla nebo o zmeškaných hovorech na danou klapku

 • Volání

  • All Busy Mode for Endpoints

   • pokud budete mít hovor např. na aplikaci LINKUS, budou se i další zařízení u dané klapky chovat jako obsazené

   • pokud položka nebude zaškrtnuta, další hovory budou směrovány na všechna volná zařízení u dané klapky

  • All Reject Mode for Endpoints

   • pokud se na jednom zařízení odmítne hovor, odmítne se i na dalších zařízení

   • pokud položka nebude zaškrtnuta, odmítnutí hovoru například na mobilní aplikaci LINKUS, neukončí vyzvánění na dalším zařízení, např. VoIP telefonu nebo aplikaci na PC

 • Časově podmíněné přepínání přítomnosti

  • automatické přepínání stavu klapky dle nastaveného pracovního času - toto nastavení se většinou nastavuje přímo ve směrování příchozího volání

 • Monitorování klapky

  • pokud je možnost zaškrtnuta, je možné klapku monitorovat (poslouchat probíhající hovor nebo vložit se do hovoru) z jiné klapky

 • Boss - sekretářka

  • klapku lze označit jako “Boss/šéf” klapku, příchozí hovory (interní, externí nebo oboje) poté směrují prvně na vybrané klapky sekretářek (lze vybrat 1 nebo více)

   • pokud se vybere možnost více, je nutné založit volací skupinu a do ní vybrat klapky (např. 6300 - Sekretářky)

 • Zpracování hovorů na základě volajícího čísla

  • pro vybrané čísla, lze nastavit různé destinace - nastavení je platné pouze pro danou klapku

   • příklad: hovory z čísla 530335533 budou vždy směrovat do hlasové schránky

 • URL okno

  • možnost volání URL adresy při příchozím nebo interním hovoru

  • volání se provádí při vyzvánění, vyzvednutí hovoru nebo při konci hovoru

  • volat lze libovolnou URL s proměnnými volajícího čísla a názvu (pokud je číslo uloženo v kontaktech)

 • Dveřník

  • možnost zobrazení videa z Vašeho systému pro otevírání dveří

  • funkce dostupná pouze v desktopové nebo webové verzi aplikace LINKUS

  • dodává se v jiném cenovém plánu, než je základní nabídka (v základní nabídce je podpora dveřního systému, avšak bez videa)

 • Hot Desking

  • možnost nastavení VoIP telefonu pro funkci Hot Desking - funkce, která umožňuje ostatním uživatelům se přihlásit na daný VoIP telefon a využívat jej jako svůj vlastní - sdílený telefon

  • funkci je možné použít pouze pro zařízení připojené pomocí Auto Provisioning


Další možnosti

Další záložky: Pokročilé, Zabezpečení, Linkus Klienti, Telefon a Funkční klávesy obsahují pokročilé nastavení nebo doplňovací nastavení, které není nutné nastavit ke správné funkci klapky.

 • Pokročilé

  • Nastavení VoIP, DTFM mód, položka Qualify, výběr transportního protokolu

 • Zabezpečení

  • SIP zabezpečení (autorizace uživatele, omezení na IP adresu), omezení hovorů (například pro zahraničí), dvoufázová autentizace

 • Linkus Klienti

  • QR kód nebo link pro přihlášení aplikace LINKUS, možnost zakázání aplikace LINKUS a webového přístupu

 • Telefon

  • editace přiřazeného telefonu ke klapce pomocí Auto Provisioningu

 • Funkční klávesy

  • nastavení funkčních kláves na VoIP telefonu


Skupiny klapek

Klapky lze rozdělit do různých skupin. Skupiny lze poté využít v nastavení směrování nebo pro oprávnění (viditelnost ostatních klapek, kontaktů a podobně).


Oprávnění klienta

Viditelnost menu | Viditelnost klapek | Viditelnost kontaktů | Preference

Pro všechny klapky, skupiny nebo jednotlivé klapky lze nastavit oprávnění pro viditelnost menu, klapek, kontaktů a preferencí klapky.

Viditelnost menu zahrnuje aplikaci LINKUS a webové rozhraní. Uživatelům lze nastavit, jaké menu budou dostupné či nedostupné. V původním režimu jsou všechna menu povolená.

Viditelnost klapek je opět spojená s aplikací LINKUS nebo webovým rozhraní. Určuje, jaké klapky se mezi sebou uvidí (v seznamu aplikace). V původním režimu se všechny klapky vidí.

Viditelnost kontaktů zahrnuje i VoIP telefony a určuje, jaké firemní kontakty budou viditelné pro vybrané klapky. Viditelnost kontaktů je vždy nutné nastavit pro firemní kontakty.

Preference klapky dovoluje klapkám editovat pokročilé funkce jako integrace jejich aplikací LINKUS, přesměrování, notifikace, strategii vyzvánění a podobně. V původním režimu jsou všechny funkce povolené k editaci.