How can we help?

Auto Provisioning

Funkce Auto Provisioning umožňuje centralizovanou správu nad VoIP zařízeními. Zařízení lze automaticky přiřadit ke klapce a spravovat přes ústřednu. Podporovaná zařízení: https://help.yeastar.com/en/p-series-cloud-edition/administrator-guide/cloud-auto-provisioning-supported-devices.html .

Auto Provisioning využívá metodu RPS:

 • po přidání MAC adresy telefony do ústředny se MAC adresa a server (ústředna) přidá automaticky do RPS serveru výrobce telefonu

 • jakmile se telefon zapne, zašle dotaz na RPS sever, kde se ptá na konfigurační soubor

 • RPS server dotaz přesměruje na ústřednu

  • telefon si stáhne konfigurační soubor z ústředny a aplikuje nastavení

Provisioning VoIP telefonů

Ve menu Auto Provisioning - Telefony kliněte na možnost Přidat. Zadejte výrobce, model a MAC adresu VoIP telefonu. Vyberte šablonu (vlastní nebo předdefinovanou), vyberte funkce pro ověření nebo hot desking. VoIP telefon je nutné nastavit do továrního nastavení.

 • Ověřování pro první Auto Provisioning

  • pokud je vybráno, ústředna požádá při prvním provisioningu o vyplnění ověřovacích údajů

   • Přihlašovací jméno - číslo klapky

   • Heslo - PIN pro hlasovou zprávu dané klapky

 • Hot Desking telefon

  • funkce, která umožňuje ostatním uživatelům se přihlásit na daný VoIP telefon a využívat jej jako svůj vlastní - sdílený telefon

  • funkci je možné použít pouze pro zařízení připojené pomocí Auto Provisioning

VoIP telefon přiřaďte ke klapce v ústředně.

Po uložení se vygeneruje konfigurační soubor pro nastavený telefon. Ústředna zašle na RPS server notifikaci o nastavení a MAC adresa se automaticky přidá na RPS server.

VoIP telefon je nutné restartovat. Při opětovném zapnutí si již stáhne konfigurační soubor a nastaví se. Pokud byla nastavena možnost “Ověřování pro první Auto Provisioning“, je nutné zadat ověřovací údaje - číslo klapky a PIN k hlasovým zprávám dané klapky. Úspěšná konfigurace je poté vidět v seznamu zařízení Auto Provisioning - Telefony.

Operace

 • Upravit - úprava základních informací (šablona, MAC adresa)

 • Správa nastavení telefonu - úprava nastavení telefonu (změna menu na Klapky a Trunk - Klapky - Telefon nebo Funkční klávesy)

  • nastavení preferencí - jazyk, tóny, datum a čas

  • nastavení vyzvánění a kodeků

  • nastavení LDAP adresáře

  • pokud daný VoIP telefon obsahuje funkční klávesy, lze nastavit různé funkce a zkratky

   • přihlášení/odhlášení do volací fronty

   • LDAP adresář

   • zkrácená volba pro vytočení klapky nebo externího čísla

   • přesměrování na klapku/IVR/skupinu nebo externí číslo

   • BLF - stav přihlášení nebo ostatních uživatelů

 • RE - provisioning - při změně nastavení je nutné zaslat telefonu nový konfigurační soubor

 • Ostatní

  • Stažení konfigurace

  • Restart telefonu

  • Smazání konfigurace

Databáze šablon

Seznam výchozích šablon pro VoIP telefony různých výrobců. Šablony lze aktualizovat. Je možné vytvořit vlastní šablonu (již z vytvořených). Do ústředny lze nahrát i firmware VoIP zařízení a nahrát jej do VoIP telefonů (aktualizace).