Přidělení volných jednotek

Paušál se strhne na začátku měsíce a na základě toho se přidělí volné jednotky. Při zřízení služby voláte za příslušné ceny k danému tarifu, avšak volné jednotky se nepřidělují. Pokud nemáte na začátku měsíce dostatečný kredit pro stržení paušálu, volné jednotky se nepřidělí.