How can we help?

SIP servery pro zákazníky Axfone

  • Pokud připojujete více zařízení za router (za stejnou veřejnou IP), je nutno na jednotlivých zařízeních nastavit odlišné lokální SIP Porty. Např.: 5060, 5061, 5062, atp..
  • Funkce se jmenuje "Ext SIP" a nebo "Local SIP". Pozor ale, SIP port, který je uveden v konfiguraci SIPového účtu musí vždy zůstat 5060, tento nikdy neměňte, došlo by tím k znefunkčnění služby!

SIP server a porty

sip server: sipcz.fayn.cz      ----   místo původního -----    sip.axfone.cz ( zatím jsou funkční oba servery )
sip expiry: 300s
kodeky: aLaw(G711a,PCMA),uLaw(G711u,PCMU)


protokol: UDP
sip: 5060
rtp: 10000-11000

 

Zákazníci na Slovensku

sip server: sipsk.fayn.cz

 

Partneři:
partnersip.fayn.cz (CZ)
partnersipsk.fayn.cz (SK)

 

FAX:

sipfax.fayn.cz (CZ)
sipfaxsk.fayn.cz (SK)