How can we help?

Základní info k nastavení zařízení

(!) Máte-li telefon od nás je již nastaven. - Pokud připojujete více zařízení za router (za stejnou veřejnou IP), je nutno na jednotlivých zařízeních nastavit odlišné lokální SIP Porty. Např.: 5060, 5061, 5062, atp.. - Funkce se jmenuje "Ext SIP" a nebo "Local SIP". Pozor ale, SIP port, který je uveden v konfiguraci SIPového účtu musí vždy zůstat 5060, tento nikdy neměňte, došlo by tím k znefunkčnění služby! SIP server a porty sip server: sipcz.fayn.cz ---- místo původního ----- s...