How can we help?

SMS BRÁNA - PŘÍRUČKA

FAYN SMS BRÁNA je webová aplikace umožňující odesílání SMS. Aplikaci lze využít i pro obousměrnou komunikaci. Odesílání SMS je možné z webového prostředí, z emailu nebo pomocí API.

Webové rozhraní je rozděleno do tří hlavních částí:

 1. Hlavní menu
  • Hlavní menu obsahuje sekce pro správu Vašich SMS, kontaktů a doplňkových služeb. 
 2. Zobrazovací část
  • Plocha, ve které se zobrazuje vybraná sekce z hlavního menu. Při přihlášení se bude zobrazí Vámi vytvořený dashboard.
 3. Horní panel
  • Zobrazení/skrytí hlavního menu.  
  • Vytvoření SMS rozesílky.  
  • Uživatelský denní limit.  
  • Notifikace.  
  •  Příchozí zprávy - Inbox. 
  • Uživatelský účet - odhlášení, profil.  
  • Výběr jazyka.  

 

Administrátorský účet SMS brány je spojený s účtem do samoobsluhy FAYN. Login je vygenerovaný a heslo lze kdykoliv změnit v samoobsluze (po domluvě lze vytvořit nové údaje k přihlášení). V sekci “Uživatelé“ je poté možné vytvářet další uživatele SMS brány.

 

Dashboard

Sekce Dashboard umožňuje tvorbu vlastního dashboardu. Do dashboardu lze přidat grafy zaslaných SMS (sloupcový nebo koláčový graf) nebo počet SMS kampaní.

Každý přidaný graf lze editovat - název, šířka a výška grafu ve Vašem Dashboardu, skupina operátorů, časové zobrazení a zvolení filtrů.

 

SMS rozesílky

Sekce SMS rozesílky slouží k rozesílání SMS zpráv nebo jejich plánování. Rozděluje se do dvou částí “Seznam” a “Vytvořit”.

Uživatel v seznamu svých rozesílek může vybrat jakoukoli rozesílku pro náhled a kliknutím na daný řádek se zobrazí detail rozesílky. Dle statusu dané rozesílky je buď možnost pouze náhledu na detail, popř. výsledek rozesílky, nebo je možné danou rozesílku aktualizovat.

Náhled odeslané SMS zprávy zaslané 10.01.2024 (první řádek):

Vytvoření nové rozesílky

V části “vytvořit” lze připravit novou rozesílku dle vlastních nastavení. Lze zvolit ze tří možností:

 • Nová Rozesílka

 • Načíst šablonu

 • Nahrát csv/xlsx soubory

Nová Rozesílka

 1. Název rozesílky - libovolný název rozesílky

 2. Odesílatel - volba z přednastavených čísel nebo názvu dle nastavené služby.

 3. Příjemci - možnost zadat libovolné číslo nebo vybrat existující kontakt nebo skupinu kontaktů.

 4. Zpráva - pole pro libovolný text, který chcete zaslat v SMS. Možnost využít proměnné.

 5. Uložit jako šablonu - uložení rozpracované rozesílky jako šablonu. Šablonu lze poté kdykoliv využít při vytváření rozesílek.

 6. Náhled - náhled SMS v mobilním zařízení.

 7. Rozšířené nastavení - možnost zvolení dalších funkcí. Výběr tarifu zavisí na nastavené službě.

  • Naplánovat - naplánování rozesílky na určité datum a čas. Formát 2024-01-13 10:23:59.

  • Rozprostřít v čase - pokud se zasílá vícero příjmencům, lze SMS rozprostřít v čase, odeslání ihned až 2 hodiny mezi SMS zprávami.

  • Prioritní SMS - přednostní zpracování SMS.

  • Odeslat bez diakritiky - odeslání SMS bez diakritiky

Použití proměnných v rozesílce

Proměnné jsou údaje spojené s uloženým kontaktem. Lze je využít dvěma způsoby:

 • Výchozí proměnné - pevně stanované proměnné přiřazené ke kontaktům (jméno, příjmení, email, telefon a podobně).

 • Vlastní proměnné

  • při vytvoření nebo editaci kontaktu

   • do pole “Klíč” je možné vložit jakýkoliv název proměnné jako identifikátor k textu v poli “Hodnota”

   • “Klíč” je nutné zadat bez diakritiky

 • nahráním kontaktů ze souboru

  • při importování kontaktů, lze proměnné definovat přímo v csv/xlxs souboru

  • pole klíč je nutné pojmenovat s dvojtečkou na začátku, například “:osloveni“

Příklad rozesílky s proměnnými

 1. Text zprávy s proměnnými “osloveni”, “den” a “měsíc”

 2. Výběr proměnných

  1. :gear: - výběr výchozích proměnných

   • Čas, Hodina, Den, Měsíc

   • Svátek, link pro odhlášení z rozesílek

  2. :bust_in_silhouette: - výběr proměnných z kontkatu

   • Jméno, Přijmení, Titul

   • Telefon, Email

   • Vlastní proměnné

 

Kontakty a Skupiny Kontaktů

Sekce Kontakty a Skupiny obsahuje seznam Vašich uložených kontaktů nebo skupin.

Pro vytvoření kontaktu, klikněte na tlačítko Vytvořit. Každý kontakt musí mít název a zadané číslo.

 • pokud máte vytvořeno více uživatelů, můžete zvolit “Sdílet kontakt” a kontakt bude dostupný všech uživatelům SMS brány

 • pro snadnější identifikaci, lze každému kontaktu přiřadit libovolný TAG (dle TAGu lze poté seznam filtrovat)

 • volitelná pole slouží k definici proměnných, které lze poté využít při zasílání SMS

Inbox

V sekci Inbox naleznete veškeré příchozí SMS zprávy (pokud jsou aktivované).

Nekontaktovat

Sekce Nekontaktovat umožňuje přidání seznamu kontaktů, které si nepřejí být oslovováni v rámci Vašich SMS rozesílek (hromadné SMS).

Při vytváření seznamu se zadává číslo ve tvaru +420XXXXXXXXX a libovolný důvod nekontaktování (není nutné zadávat důvod).

Uživatelé

Seznam uživatelů SMS brány s možností vytvářet další uživatele (admin/user). Pro vytvoření uživatele je nutné zadat email, na který se zašle notifikace o dokončení registrace nového uživatele.

SMS kukátko

Sekce, ve které naleznete logy veškerých SMS ve Vaší SMS bráně.

Doplňkové služby

Možnost objednání Přezdívky (NickName) pro odchozí identifikaci (při využití NickName nelze na SMS odpovědět zpět).

NickName může mít maximálně 11 znaků, může obsahovat pouze velká a malá písmena bez diakritiky, číslice 0 až 9 a znaky pomlčka a tečka.

Objednávku NickName provedete kliknutím na tlačítko Objednávka - zadáte NickName - stáhnete si vzor pro objednávku, který vyplníte a nahrajete zpět do SMS brány (bod 2 - "Nahraj souhlas s použitím - formát PDF, JPG či PNG"). Jakmile bude objednávka vyřízena, přijde Vám notifikace na Váš email.

Zdroje

Seznam doplňkových služeb a možnost manipulace. Např. lze NickName povolit jen některým uživatelům SMS brány.

Můj profil

V sekci Můj profil lze editovat informace o přihlášeném uživateli. Je zde možnost nastavení a generování certifikátu pro funkci Email2SMS - popis této funkce naleznete tu: Email2SMS.

Dále je tu možnost nastavení odesílání reportů a příchozích zpráv na Váš email (pokud jsou aktivovány odpovědi na SMS).

API

SMS brána má k dispozici vlastní API. Pro API dotazy se využívá URL: https://smsapi.fayn.cz/.

API dokumentaci naleznete tu: API.