How can we help?

Jak zrušit služby u Axfone?

Chcete-li službu vypovědět, prosím vyplňte a odešlete formulář výpovědi služeb o ukončení provozování služby. Výpověď nelze podat telefonicky.

Výpovědní lhůta je jednoměsíční a začíná se počítat od prvního dne v měsíci následujícím po doručení výpovědi. Upozorňujeme, že přesné naplánování ukončení služby k vybranému datu není technicky možné. Služba bude ukončena do dvou dnů od okamžiku zpracování žádosti, doručené žádosti jsou zpracovávány před koncem měsíce.

Vznikl-li na daném čísle dluh budete vyzvání k jeho doplacení. Při zbylém kreditu pod 100,- Kč nebo 4€ nevzniká nárok na jeho vrácení. Vracíme pouze hodnotu kreditu nad touto úrovní a to do dvou měsíců od ukončení služeb.

Týká se služeb VoIP voláníFoIP faxu, zahraničních čísel a Zelených linek a také virtuálních ústředen.

Pro ostatní služby lze výpověď též zaslat e-mailem avšak výpovědní podmínky se řídí uzavřenou smlouvou.