Kde získám souhrnné vyúčtování ?

Tuto informaci jsme Vám zaslali v textu spolu s poslední vyúčtovací fakturou: Vážený zákazníku, byla vystavena závěrečná měsíční vyúčtovací faktura k předplaceným telekomunikačním službám, kterou naleznete v příloze. V závěru dubna došlo ke změně nastavení zákaznických účtů, není již nadále možné sdílet kredit mezi různými typy služeb. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni provést změnu režimu účtování DPH dle §20a zákona o DPH, s účinností od 1.5.2019 již nebudou vystavovány daňové doklady ...

Co mohu dělat, když se na číslo nelze dovolat, či se neregistruje

Nastavte si VoIP vyjímky Přihlašte se ke správě routeru a proveďte následující nastavení, obvykle pod LAN či Advanced: NAT > Port Forwarding (též může být značeno jako VS - Virtuální servery) 1. 5060 TCP/UDP IP cílové stanice 2. 10000-11000 UDP IP cílové stanice Doporučujeme vyjímky omezit pouze na náš sip server. Přejděte na "Access List"a přidejte: sip.axfone.cz Nastavení uložte a router restartujte. (!) Obsahuje-li Váš router položku SIP ALG, zrušte její zatržení. Dále zkont...

Mohu k vám přejít se svým telefonním číslem?

Ano. Lze k nám přenést jednotlivá čísla i bloky čísel(ISDN). Včetně barevných linek. Přenos trvá 4 pracovní dny, den zaslání CAF formuláře se nezapočítává. Přenos jednoho čísla pevné linky objednáte zde (https://form.fayn.cz/port-in-fix). Po vyplnění adresy zvolte volbu: "Již mám telefonní číslo". Pro přenos více čísel najednou nám prosím napište na info@fayn.cz (mailto:info@fayn.cz) Více informací k samotnému přenosu naleznete tu (https://www.fayn.cz/tarify/preneseni-stavajiciho-telefonniho-...

Konto VoIP - uživatel nebyl autorizován

Pokud při přístupu ke zprávě konta VoIPU uvidíte tuto hlášku, nejprve se ujistěte, že jste heslo nekopírovali a přepište ho ručně. Kopírováním můžete nechtěně přidávat mezeru na konci hesla. Nebudete-li úspěšní prosím kontaktujte (mailto:info@fayn.cz?subject=P%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20do%20konta%20VoIP%20selhalo) nás.

A co když mám wi-fi internet a nemám vlastní router?

Obraťte se prosím s požadavekm na nastavení vyjímek pro naše VoIP služby na Vašeho poskytovatele internetového připojení. V tomto případě za nastavení přístupového bodu, jež pro Vás slouží zároveň jako router, odpovídá pouze on.

Mám více VoIP telefonů/faxů, mohou mít stejné nastavení?

NE. Jsou-li umístěny za stejným routerem a nebo mají-li přidělenou stejnou vnější IP adresu. V tomto případě je nutno nastavit odlišný registrační " Ext. SIP port" Doporučujeme je odstupňovat, např.: 5060, 5061,5062 atd... Je tomu tak proto, že z jedné IP adresy, na stejném portu je možná pouze jedinná registrace. Bude-li se snažit registrovat více telefonů najednou, pouze jeden "zvítězí". Ostatním, dle nastavení Vašeho NATu, bude přidělen jiný registrační port. Bude-li mimo rozsah (obecně UDP ...

Jak zabezpečit VoIP zařízení?

Z důvodu bezpečnosti VoIP zařízení zapojujeme vždy za router. VoIP zařízení nikdy nepřipojujeme napřímo, za veřejnou IP. Zabezpečte: - - vzdálenou správu do routeru Pokud ji používáte doporučujeme si nastavit jiný port, https a bezpečné heslo pro všechny uživatele, v opačném případě ji vypněte. - vzdálenou správu do VoIP zařízení Pokud ji používáte doporučujeme si nastavit jiný port, https a bezpečné heslo pro všechny uživatele, v opačném případě ji vypněte. - Na routeru omezte...

Co potřebuji pro provoz VoIP čísla?

Síťový telefon a nebo VoIP bránu. Obě dvě zařízení se připojí za router. Brána slouží pro připojení klasického analogového telefonu. Pokud chcete volat z PC či chytrého mobilu postačí Vám SIP klient. Kvalitní připojení k internetu, volný port pro připojení síťového telefonu a nebo PC. Vyhrazených 100kbps na kanál. Obecně doporučujeme 512kbps v obou směrech, ping by měl být pod 30ms.Ztrátovost packetů nižší než 1% , latence pod 150ms. (Nesmí vznikat jednostranné zpoždění, tzv jitter.) (!) Kval...

Podporujete nastavení SIP na mobilních telefonech?

NE. Ale pokud používáte telefon Nokia s OS Symbian s integrovaným SIP klientem je nastavení většinou možné. Chybí-li vám po konfiguraci u Nokia Symbianu nabídka “Internetové volání” doinstalujte si aplikaci NOKIA VoIP Settings (http://www.developer.nokia.com/Resources/Tools_and_downloads/Other/SIP_VoIP_settings_applications.xhtml). Např. pro N97 je verze SIP_VoIP_3_1_Settings_S60_5_x_v1_0_en.sis. Přehled jednotlivých verzí dle typu telefonu naleznete zde (http://www.developer.nokia.com/Community...

Může být jedno číslo zaregistrováno z více zařízení najednou?

NE. (Zaregistrováno bude vždy zařízení které zažádalo jako poslední.)

Podporujete linuxové SIP klienty?

NE. Ale například námi doporučovaný klient ZoIPer lze stáhnout i pro Linux. Funkčnost byla testována pro Ubuntu Lucid Lynx 10.04 a balíček ZoIPer for Karmic Alsa (http://www.zoiper.com/download_list.php?os=All) (1.0 32bits) Pro Ubuntu 11.04 a vyšší doporučujeme využít SIP klienta Ekiga (http://ekiga.org/), naleznete ho v softwarovém centru.

A co Mac a iPhone?

I zde je k dispozici SIP Klient Zoiper a nebo Media5-fone.

Nemůžete se dovolat na některá zahraniční čísla?

V případě problému s nedovoláním se na zahraniční čísla nám prosím napište na info@fayn.cz (mailto:info@fayn.cz)

Lze přesměrovat telefonní hovory na mobil?

Ano. Přihlašte se do konta správy VoIPu Nastavení > Přesměrování hovorů. Nepodmíněné přesměrování - přesměruje se okamžitě na zadané telefonní číslo. Podmíněné přesměrování - není-li hovor zvednut do 30 vteřin přesměruje se na zadané telefonní číslo. Tato služba je dostupná pro geografická i nomadické čísla, včetně barevných linek, a též pokud od nás máte službu trunku. (!) Číslo ze přesměrovat pouze jednou, přesměrování nelze řetězit, tj nastavit na další číslo, které má znovu nastavené...

Máte záznamník?

Ano. Přihlašte se do konta správy VoIPu Nastavení > Přesměrování hovorů. Vyplňte e-mail na který budete chtít zasílat zprávy. Zanechaný vzkaz musí být delší než 5 sec, délka vzkazu může být až 3 minuty. Vzkaz Vám bude zaslán ve formátu mp3 na zadaný e-mail. Při podmíněném přesměrování platí, že pokud nezvnednete hovor do 30 sekund, bude volajícímu přehrána zpráva s informací, že se dovolal do hlasové schránky. Při nepodmíněném přesměrování bude zákazník do hlasové schránky přesměrován ihn...

Nastavení upozornění na výši kreditu

Přihlašte se do konta správy VoIPu Nastavení > Upozornění na výši kreditu. Určete výši kreditu, kdy při poklesu pod tuto částku chcete zaslat e-mail s upozorněníml.

Objednání kreditu

Přihlašte se do konta VoIP, nabídka Kredit > Objednat kredit Každá platba má vlastní variabilní symbol, ten slouží k její identifikaci v našem systému. Podporujeme platby pomocí GoPay platebního terminálu: Promo fakturou, Sazka, Česká pošta, Visa, Eplatby, mojeplatba, mpeníze, Fiobanka, GE moneybank, Volksbank, GoPay peněženky.

Nastavení rizikových destinací

Volání na rizikové destinace je ve výchozím nastavení zakázáno. Pokud je chcete povolit, vstupte do "Nastavení" → "Mezinárodní volání", vyberte ceník s rizikovými destinacemi a klepněte na upravit. Seznam rizikových destinací je denně aktualizován, k dispozici jej máte po přihlášení v sekci "Ke stažení".

Přehled příchozích a odchozích hovorů?

Máme. Naleznete je ve Vašem VoIP kontě. (https://centrum.fayn.cz/prihlasit-k-nastaveni-telefonu.html) Vstupte do nabídky "Výpis hovorů" podmenu "Příchozí hovory" a "Odchozí hovory". Kompletní výpisy za měsíc jsou k dispozici ke stažení ve formátu CSV. Doporučujeme zpracovávat např. v LibreOffice (http://cs.libreoffice.org/). Výpisy uchováváme 3 měsíce zpět. Stažení výpisu hovorů je závislé na vytížení systému, zvláště první dny v měsíci a mohou nastat okamžiky, kdy nemusí být stažení výpisu ú...

Zobrazení v telefonním seznamu

Provedete z konta, v sekci "Nastavení" > "Zobrazovat v telefonním seznamu." Položka je platná pouze pro geografická čísla, zobrazeni budete v Bílých stránkách (http://www.zlatestranky.cz/).

Mezinárodní volání - ochrana PINem

Tato služba zvyšuje zabezpečení, při volání do ciziny a exotických destinací a zabraňuje neautorizovanému volání. Při vytočení zahraničního čísla, jste dotázání na váš bezpečnostní pin. Po jeho zadání dojde ke spojení. PIN naleznete ve správě Vašeho konta Axfone (http://centrum.fayn.cz/prihlasit-k-nastaveni-telefonu.html) "Nastavení" > "Mezinárodní volání PIN" PIN lze zdarma měnit, či zrušit zadáním "0000" (bez uvozovek). Změna se projeví do 1 hodiny.

Podporujete skrytí čísla volajícího?

NE. Funkci skrytí čísla volajícího - CLIR - nepodporujeme. (CLIP = zobrazení čísla volajícího, je standardně zapnuto)

Režim účtování DPH u předplacených telekomunikačních služeb

Od 1.7.2017 dochází ke změně legislativy upravující daň z přidané hodnoty, předplacené služby jsou zdaňovány až v okamžiku jejich poskytnutí. Hlavní změna je, že služby nedaníme při dobití kreditu, jak tomu bylo doposud, ale až při čerpání služby. Na veškerý kredit, který si dobijete od počátku července 2017, vám tedy nebude vystaven standardní daňový doklad, ale pouze potvrzení o platbě. Řádný daňový doklad na skutečně čerpané služby, který je už pro vás podkladem pro odpočet DPH, obdržíte vžd...

Máte dokumentaci k Axfone CDR API rozhraní?

Ano. Dokumentaci stáhnete zde (https://podpora.axfone.cz/media/pdf/AXFONE_CDR_API_Rozhrani.pdf).

Jak zrušit služby u Axfone?

Chcete-li službu vypovědět, prosím vyplňte a odešlete formulář výpovědi služeb (https://form.fayn.cz/vypoved-centrum) o ukončení provozování služby. Výpověď nelze podat telefonicky. Výpovědní lhůta je jednoměsíční a začíná se počítat od prvního dne v měsíci následujícím po doručení výpovědi. Upozorňujeme, že přesné naplánování ukončení služby k vybranému datu není technicky možné. Služba bude ukončena do dvou dnů od okamžiku zpracování žádosti, doručené žádosti jsou zpracovávány před koncem měs...

Jak reklamovat při nefunkčnosti služeb či zařízení?

Reklamaci vyúčtování či funkčnosti služeb prosím zasílejte vždy mailem na info@fayn.cz (mailto:info@fayn.cz) V případě, že máte podezření na nefunkční zařízení - zkontrolovali jste nastavení zařízení dle nápovědy a nastavení místní sítě s asistencí našich techniků a máte zářízení od nás, zašlete kompletní zařízení k nám, pro přijetí k reklamaci. K zaslání reklamace balíkem doporučujeme využít služeb DPD nebo PPL. Při zasílání poštou nikdy nezasílejte zásilku jako listovní ale pouze jako balík...