Well 3130

 • Ethernetovým kabelem propojte zdířku „WAN“ na VoIP telefonu s Vaší počítačovou sítí nebo přímo k zařízení zajišťujícímu připojení k internetu (ADSL modem /router, kabelový modem, WiFi Access Point apod.). Pokud máte připojen k Internetu jen jeden počítač, znamená to, že odpojíte ethernetový (LAN) kabel od síťové karty počítače a připojte ho do zdířky „WAN“ na VoIP telefonu.
 • Ethernetovým kabelem, který je součástí balení VoIP telefonu, propojte zdířku „LAN“ na VoIP telefonu s Vašim počítačem. Počítač tak bude „přes VoIP telefon“ opět připojen k Internetu. Počítačů může být i více, v tomto případě použijte mezi telefon a počítači ještě externí Switch nebo HUB.
 • Napájecí zdroj dodaný s VoIP telefonem zasuňte do elektrické zásuvky (230V, 50Hz) a konektor zdroje připojte do VoIP telefonu do zdířky „DC 7,5V“.
 • Automaticky proběhne inicializace VoIP telefonu. Abyste mohli telefon používat, je nyní třeba provést základní nastavení, tzn. zadat do telefonu údaje viz níže
 • Zapněte PC, spusťte Váš webový prohlížeč a zadejte do adresní řádky defaultní IP adresu VoIP telefonu, tedy http://192.168.123.1:9999.
 • Zadejte přihlašovací jméno „Username“ (default: root) a heslo „Password“ (default: bez hesla) pro přístup do webového konfiguračního rozhraní VoIP telefonu.

 • V oddíle VoIP / SIP nastavíte parametry pro připojení k Vašemu poskytovateli VoIP služeb:
 • V položce Název serveru vyplňte sip.axfone.cz
 • Následně vyplňte v položce Adresa proxy serveru taktéž sip.axfone.cz a v položce Port proxy serveru vyplňte 5060(předvyplněno je 5060).
 • Položky Uživatelské jméno,Telefonní číslo, vyplňte Vaše uživatelské jméno přidělené od Vašeho VoIP poskytovatele
 • Do položky Zobrazit jméno je nutné vyplňit objednané telefonní číslo
 • Do položky Heslo napište heslo přidělené od Vašeho VoIP poskytovatele. Viz obrázek níže.