Well a nebo nově Yealink T2X/4X

Klepněte  na tlačítko "OK" na telefonu a zadajte do adresí řádky prohlížeče přidělenou IP adresu.

Zadejte přihlašovací jméno: "admin" a heslo "admin" pro přístup ke konfiguraci telefonu.

 

V oddíle Účet/Účet 1/2 > Základní nastavte parametry pro připojení k Vašemu poskytovateli VoIP služeb:

Aktivní linka: Zapnuto

Jméno na displeji: telefonní číslo

Zobrazovat jméno: telefonní číslo

Registrační jméno: telefonní číslo

Uživatelské jméno: telefonní číslo

Heslo: přidělené heslo

SIP Server: sip.axfone.cz (a nebo 77.93.197.49)

Vypršení přihlášení (vteřiny): 300

Na závěr klepněte na tlačítko "Potvrdit" pro uložení nového nastavení.

 

"Účet" > "Kodeky"

Povolené kodeky: G729, PCMA, PCMU

Na závěr klepněte na tlačítko "Potvrdit" pro uložení nového nastavení.

 

"Účet" > "Pokročilý"

Lokální SIP port: 5070

a nebo v novějíších telefonech

"Nastavení" > "SIP"

Lokální SIP port: 5070

Na závěr klepněte na tlačítko "Potvrdit" pro uložení nového nastavení.

 

(!) Pokud je více telefonů připojeno na stejné síťi je nutno nastavit "Lokální SIP Port" a stupňovat ho po 1. Naleznete ho v pokročilých nastaveních, v položce Účet.

(!) Doporučená verze firmwaru je 9.6x a vyšší.

(!) FAQ k telefonům značky Well naleznete zde.

 

Klepnutím na obrázek níže můžete procházet nastavení po jednotlivých obrazovkách.

t20-02