How can we help?

SMS BRÁNA - PŘÍRUČKA

FAYN SMS BRÁNA je webová aplikace umožňující odesílání SMS. Aplikaci lze využít i pro obousměrnou komunikaci. Odesílání SMS je možné z webového prostředí, z emailu nebo pomocí API. Webové rozhraní je rozděleno do tří hlavních částí: - Hlavní menu - Hlavní menu obsahuje sekce pro správu Vašich SMS, kontaktů a doplňkových služeb. - Zobrazovací část - Plocha, ve které se zobrazuje vybraná sekce z hlavního menu. Při přihlášení se bude zobrazí Vámi vytvořený dashboard. - Horní panel - Zobrazen...

SMS brána – funkce Email2SMS

Import certifikátu - Autorita Do Vašeho emailového klienta je nutné importovat certifikát/autoritu. Soubor s certifikátem naleznete v příloze tohoto návodu. Např. pro emailového klienta Thunderbird je postup následující: - Nastavení účtu → sekce Koncové šifrování → možnost Správa certifikátů S/MIME - záložka Autority - Importovat, vybrat *.pem soubor s certifikátem - je nutné zaškrtnout všechny nabízené volby “Uznat tuto CA pro …” Import certifikátu - Osobní Po importu certifikátu/auto...