How can we help?

Režim účtování DPH u předplacených telekomunikačních služeb

Od 1.7.2017 dochází ke změně legislativy upravující daň z přidané hodnoty, předplacené služby jsou zdaňovány až v okamžiku jejich poskytnutí. Hlavní změna je, že služby nedaníme při dobití kreditu, jak tomu bylo doposud, ale až při čerpání služby.

Na veškerý kredit, který si dobijete od počátku července 2017, vám tedy nebude vystaven standardní daňový doklad, ale pouze potvrzení o platbě. Řádný daňový doklad na skutečně čerpané služby, který je už pro vás podkladem pro odpočet DPH, obdržíte vždy do 15. dnů po skončení předcházejícího kalendářního měsíce. První vyúčtovací daňový doklad ke kreditu tedy obdržíte v srpnu 2017. Pokud jste měli ve svém zákaznickém účtu kladný zůstatek kreditu dobitého do konce června 2017, bude postupně odečítaný formou slevy z vystavovaných vyúčtovacích daňových dokladů až do jeho úplného vyčerpání. Neobdržíte-li tedy v srpnu, případně i dalších měsících vyúčtovací daňové doklady přesto, že jste nějakou službu čerpali, je to proto, že jste stále nevyčerpali kredit, na který vám již byly vystaveny standardní daňové doklady před změnou režimu účtování DPH. Stejně tak neobdržíte žádný vyúčtovací daňový doklad, pokud nedošlo v předcházejícím měsíci k žádnému využití dobitého kreditu.