How can we help?

Přehled příchozích a odchozích hovorů?

Máme. Naleznete je ve Vašem VoIP kontě. Vstupte do nabídky "Výpis hovorů" podmenu "Příchozí hovory" a "Odchozí hovory".
Kompletní výpisy za měsíc jsou k dispozici ke stažení ve formátu CSV. Doporučujeme zpracovávat např. v LibreOffice.
Výpisy uchováváme 3 měsíce zpět.
Stažení výpisu hovorů je závislé na vytížení systému, zvláště první dny v měsíci a mohou nastat okamžiky, kdy nemusí být stažení výpisu úspěšné.