Yealink mPBX

Yealink mpbx100 - dynamický trunk

01-pridani trunku

 Přidání trunku

Lze nastavit "dynamický trunk s registrací" - jako "Add VoIP Trunk" a nebo "statický trunk bez registrace" - jako "Add Service Provider".

 

02-konf trunku

 Dynamický trunk

  • Název providera bude "Axfone", Hostname i Domain musí být vyplněné shodně jako "sip.axfone.cz".
  • Kodeky jsou aLaw, uLaw, g729 - dodržujte pořadí, volba se může objevit až po vytvoření trunku, uložení a znovu otevření dialogu.
  • Realm se nevyplňuje.
  • Definujte DOD (Direct Outward Dialing) - pro volání ven a funkční přesměrování.

 

03-nat

Pokud je problém s NATem/SIP ALG zkuste IP vnutit zde.
External IP Address: vyplňte veřejnou pevnou IP adresu, kterou máte přidělenou od poskytovatele internetu.
External Host: ponechte prázdné!
External Refresh Interval: 30
Local Network Identification: místní síť/maska (Př: 192.168.1.0/255.255.255.0 Pozn.: Značení sítě končí vždy nulou! )
Allow RTP Re-invite: no

 

04-sip reg expires

Rozsah RTP portů - musí být povolen i na firewallu, včetně signalizace na 5060, protokol UDP
RTP Port Start = 10000
RTP Port End = 20000
Default Incoming/Outgoing Registration Time: 300

 

  05 diversion headers

Diversion headers, které jsou nutné pro správnou funkčnost přesměrování, jsou k dispozici až od firmware  x.20.0.21, poté je zaškrtnete zde:
PBX/Advanced Settings/SIP Settings/Advanced Settings zaškrtněte položku „Diversion ID“

 

(!) Pro plnou funkčnost je ještě nutno si donastavit Outbound Routes, kde lze použít obecný dialpattern X. pro všechna čísla
(?) http://demo.yeastar.com/
Username: admin
Password: password