How can we help?

Mám více VoIP telefonů/faxů, mohou mít stejné nastavení?

NE. Jsou-li umístěny za stejným routerem a nebo mají-li přidělenou stejnou vnější IP adresu. V tomto případě je nutno nastavit odlišný registrační " Ext. SIP port" Doporučujeme je odstupňovat, např.: 5060, 5061,5062 atd...

Je tomu tak proto, že z jedné IP adresy, na stejném portu je možná pouze jedinná registrace. Bude-li se snažit registrovat více telefonů najednou, pouze jeden "zvítězí". Ostatním, dle nastavení Vašeho NATu, bude přidělen jiný registrační port. Bude-li mimo rozsah (obecně UDP 5060-5080) nebo se měnit, tak na danou telefonní stanici nemusí být možno vůbec se dovolat.