SPA2102 a PAP2T-EU

Z telefonu připojeného do 1. portu vytočte **** poté 110 a potvrďte #

Brána nahlásí IP adresu na které je přístupné webové rozhraní. Vepište ji do webového prohlížeče.

Jméno je "admin" heslo je "admin"

(!) Pokud není webové rozhraní přístupné aktivujte ho z telefonní linky vytočením **** 7932# 1# (výchozí nastavení pro SPA2102 a SPA3103). Po provedení nastavení doporučujeme přístup na webové rozhraní z bezpečnostních důvodů znovu vypnout. Webové rozhraní brány lze nastavit na https a konkrétní port.

Po vstupu do webového rozhraní klepněte vpravo nahoře na "admin login". Neznáte-li k bráně heslo kontaktujte nás. Brána může být uzamknuta na provisioning.

Na následujících screenshotech prosím pozorně sledujte zvolené zobrazení "Basic View" nebo "Advanced View".

Nastavení serverů pro ČR je: sip.axfone.cz, pro SR je: sip.axfone.sk

Klepnutím na obrázek ho zvětšíte.


pap2t_sip1.png
Dial Plan pro ČR: (112|15x|11[0-1,3-9]x|1[0,2-4,6-9]xx|[2-9]xxxxxxxx|00x.)

Dial Plan pro SK: (112|15x|11[0-1,3-9]x|1[0,2-4,6-9]xx|0[2-9]xxxxxxxx|00x.)

(!)  Pokud máte nadefinovány obě dvě linky a požaduje to Vás router, pak "Ext. SIP Port" na kartě druhé linky - "Line 2" musí být o jednu vyšší, např 5061. Standardně mají obě dvě linky nastavený rozdílný "SIP Port"  (o kolonku výše) již od výrobce.

(!)  Stav linky musí být vždy "Enable". 

pap2t sip2 
 


  
Dial Tone:425@-10;30(0.33/0.33/1,0.66/0.66/1)
Busy Tone:425@-10;10(0.33/0.33/1)
Ring Back Tone: 425@-10;60(1/4/1)

 

Po provedení změn, klepněte na tlačítko "Submit All Changes" dole.
Stav registrace linky/ek zkontrolujete ze záložky Info. Stav "Line 1" musí být "Online"


(!) Poslední verze firmwaru pro PAP2T-EU je 5.1.6(LS). V případě použití starších verzí fw může docházet k výpadkům registrace brány.
(!) Poslední verze firmwaru pro SPA2102 je 5.2.12.