How can we help?

Nastavení rizikových destinací

Volání na rizikové destinace je ve výchozím nastavení zakázáno. Pokud je chcete povolit, vstupte do "Nastavení" → "Mezinárodní volání", vyberte ceník s rizikovými destinacemi a klepněte na upravit. Seznam rizikových destinací je denně aktualizován, k dispozici jej máte po přihlášení v sekci "Ke stažení".