How can we help?

Zobrazení v telefonním seznamu

Provedete z konta, v sekci "Nastavení" > "Zobrazovat v telefonním seznamu."

Položka je platná pouze pro geografická čísla, zobrazeni budete v Bílých stránkách.