Cisco SPA112 a SPA122

Máte-li zařízení od nás, obdržel jste jej již nastavené.

 

Na telefonu připojeném do portu 1 vytočte **** poté zvolte 110 a #  

Vyslechněte si IP adresu v angličtině. Zapište ji do adresního řádku ve Vašem www prohlížeči.

např: http://192.168.0.11

(!) HTTPS funguje pouze se staršími prohlížeči, výrobce zatím neaktualizoval certifikát. 

Defaultní jméno je "admin", heslo je stejné. Pokud byla již brána nastavena námi pak defaultní heslo je "pes3123" a port: "9999".

např: http://192.168.0.11:9999

Při prvotním konfiguraci brány SPA122, je nutné ji připojit napřímo do Vašeho PC. Propojte z portu Ethernet do síťového portu na Vašem PC. Zde pak zvolíte adresu 192.168.15.1. Poté co nastavíte hesla k uživatelům je možno povolit vzdálený management a bránu již lze dokonfigurovat normálně z místní sítě. Detailnější popis naleznete v návodu od výrobce zde.

Nastavení serverů pro ČR a ostatní země je sip.axfone.cz, pro Slovensko platí: sip.axfone.sk

 

spa112 001 login

 

Přihlašovací obrazovka.

 

spa112-001-webaccess

 

Nastavení přístupů pro Web Management. Doporučený port je 9999 a bez šifrování.

 

spa112-002-users

 

U obou dvou uživatelů změňte heslo.

 

spa112-003-bonjour

 

Službu Bonjour vyřaďte, pokud nemáte Apple.

 

spa112-004-ntp

 

Nastavte si ntp server.

0.cz.pool.ntp.org

 

spa112-005-vlan

 

Pokud máte VoIP na virtuální síťi, přiřaďte její číslo, v opačném případě vyřaďte.

 

spa112-006network dalsisluzby

 

Doporučujeme vypnout CDP & LLDP služby.

 

spa112 007 sip settings

 

SIP Settings: Nastavte velikost packetů a rozsah pro přenos hlasu 10000-11000 (RTP min a max).

Modře jsou označené nepovinná nastavení, EXT IP přepisuje IP adresu za veřejnou v případě, že ji máte staticky přidělenou a přes router neprochází v pořádku.

 

 spa112-008-regional

 

Regional: Změňte vyzváněcí tóny na české. Platí též pro slovensko.

Dial Tone: 425@-10;30(0.33/0.33/1,0.66/0.66/1)
Busy Tone: 425@-10;10(0.33/0.33/1)
Ring Back Tone: 425@-10;60(1/4/1)

 

spa112-009-regional2

 

Regional: Nastavte Ring Voltage: 100 a Frequency: 35

 

spa112-012-line1

 

Line: Zde nastavíte účet pro registraci. Doporučujeme vybrat Restrict  Source IP: yes, EXT sip port zvolte pokud máte více zařízení, pak se každé musí hlásit z jiného portu. Např: 5070,5071 atp..

Modře jsou označeny možnosti pro aktivaci Keep Alive - pokud by Vám usínalo spojení na router a NAT Mapping, které se aktivuje pokud by jste se k nám hlásili pod neveřejnou IP adresou.

Line Enable musí být vždy "YES".

 

spa112-013-line2

 

Line: Zde zadejte registrační údaje, tak jak jste je od nás obdrželi v uvítacím e-mailu.

 

spa112-015-line3

 

Line: Povolené kodeky jsou G729a, G711a a G711u, překopírujte dial plán:

Dial Plan pro ČR: (112|15x|11[0-1,3-9]x|1[0,2-4,6-9]xx|[2-9]xxxxxxxx|00x.)
Dial Plan pro SK: (112|15x|11[0-1,3-9]x|1[0,2-4,6-9]xx|0[2-9]xxxxxxxx|00x.)

spa112-019-registrace

 

Information: Pokud máte vše nastaveno dobře, objeví se zde Registration Status: Registered.

 

spa112-020-system information

 

Dodatečná nastavení - System Information: Zobrazí model zařízení, verzi firmwaru a MAC adresu.

 

spa112-022-proustredny

 

Dodatečná nastavení - Regional: Máte-li za branou analogovou ústřednu, pak zde lze nastavit impedanci (FXS Port Impedance) a hlasitost (FXS Port Input Gain). A na ústředně je někdy též nutno upravit práh (voltage) pro vyzvánění.

 

spa112-023-upgradefw

 

Dodatečná nastavení - Administration: Verzi firmwaru by jste měli mít alespoň 1.3.5, starší verzi měly problémy např. s identifikací volajícího čísla.

 

spa112-024-vyzvaneni

 

Dodatečná nastavení - User: Zde si můžete nastavit odlišná vyzvánění pro volající, stejně tak si nahoře lze nastavit předvolby pro "Speed dial". Telefonní seznam není podporován.

 

Tipy pro zabezpečení:

Administration: Web Access Management

  • Management lze vypnou či zapnout přes telefon, kód pro změnu stavu je: ****7932  a za něj zvolíte zapnout 1# a nebo vypnout 0#
  • Remote Management Port: Změňte z 80 na jiný a zapište si jej k heslu!

 

Voice: Line 1/2

SIP Settings -> Restrict Source IP: yes

Supplementary Service Subscription -> pokud nepoužíváte přesměrování vypněte všechny "Cwfd" služby

 

(!) Aktuální verze firmwaru k 13/4/2016 je 1.4.1, naleznete ji zde.

(!) Pokud dochází ke ztrátě registrace telefonního čísla a brána je již správně nastavena jedná s o problém NATu routeru ke kterému je brána připojena. Lze si zde pomoci nastavením udržení připojení přes NAT Keep Alive. Nelze-li se na číslo dovolat, protože je v sipových hlavičkách přepsána veřejná IP adresa místní, zadejte ji napevno v NAT Mapping.

Tento problém se dá většinou obejít nastavení NAT Keep Alive v bráně. NAT Keep Alive zapnete pod "Voice" > "Line1" > "NAT Settings" > "NAT Keep Alive Enable: YES" Doporučený interval je 15 sekund a naleznete jej pod "Voice" > "SIP" > "NAT Support Parameters" > "NAT Keep Alive Intvl: 15"

Máte-li pevnou internetovou adresu, můžete správnou IP vnutit pomocí NAT Mappingu"Line1" > "NAT Settings" > "NAT Mapping Enable: YES" a poté "SIP" > "NAT Supporting Parameters" > "EXT IP: Zde zadejte Vaši pevnou IP."