How can we help?

Kde získám souhrnné vyúčtování ?

Tuto informaci jsme Vám zaslali v textu spolu s poslední vyúčtovací fakturou:

Vážený zákazníku,

byla vystavena závěrečná měsíční vyúčtovací faktura k předplaceným telekomunikačním službám, kterou naleznete v příloze.

V závěru dubna došlo ke změně nastavení zákaznických účtů, není již nadále možné sdílet kredit mezi různými typy služeb. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni provést změnu režimu účtování DPH dle §20a zákona o DPH, s účinností od 1.5.2019 již nebudou vystavovány daňové doklady až na skutečnou spotřebu po skončení měsíce, ale vždy ihned po dobití kreditu. Měsíční vyúčtovací faktura v příloze proto obsahuje i závěrečné vyúčtování nevyužitého kreditu. Věříme, že toto opatření pomůže odstranit nadměrnou administrativní zátěž na obou stranách spojenou s evidencí nevyužitých záloh a zvýšeného počtu generovaných faktur.