How can we help?

Nastavení klapek/uživatelů

V ústředně klikněte na ikonku Settings (červeně označeno), pokud tato ikona není viditelná, rozklikněte horní menu (oranžově označeno). Toto menu obsahuje veškeré nastavení cloudové ústředny. Podmenu PBX obsahuje veškeré nastavení ohledně směrování příchozí a odchozích hovorů, správu uživatelů a nastavení funkcionality - volací fronty, skupiny, nastavení IVR a hlášek. Klapky Pro nastavení klapek/užvitealů klikněte v Settings-PBX na sekci Extensions. Zobrazí se seznam s aktivními linkami....

Nastavení příchozích a odchozích hovorů

Příchozí hovory V menu Settings - Call control se nachází nastavení příchozích a odchozích hovorů. Lze zde definovat jednotlivá čísla a nastavit jejich destinace. Také zde najdete nastavení časových pravidel a například funkce AutoCLIP. Sekce Inbound Routes – směrování příchozích hovorů. Klikněte na záložku Inbound Routes, otevře se Vám seznam příchozích pravidel pro Vaše čísla. Každé pravidlo může mít 1 až libovolný počet čísel. Detail příchozího pravidla. - Name - libovolný...

Funkce ústředny

Jednotlivé funkce/destinace pro Vaše hovory naleznete v menu Settings - PBX - Call Features. IVR - digitální recepční IVR slouží k přehrání hlášky nebo pro interaktivní rozcestník s volbami 0 - 9, # a *. Každé IVR má vlastní identifikátor - 6500 (6501/6502 atd., maximálně 32 IVR). Název (Name) lze zvolit jakýkoliv. Nastavení hlášek, které se při dovolání na IVR budou přehrávat, se provádí v možnosti Prompt. Do 1 IVR lze nahrát až 5 po sobě jdoucích hlášek (tlačítko +, kde vyberete název hlášk...

Stažení nahrávek hovorů

Po dosažení maximální kapacity úložného prostoru nahraných hovorů výrazně doporučujeme záznamy stáhnout a uložit na vlastní disk, aby se zabránilo nechtěné ztrátě cenných údajů. Přihlaste se do webového rozhraní Vaši virtuální ústředny stránce vhXXX.fayn.cz, zde symboly X reprezentují číslo ústředny (NIKOLIV telefonní číslo). Přihlásíte se pomocí údajů, která jsme Vám zaslali emailem. Po přihlášení stiskněte ikonu "CDR and Recroding", která obsahuje výpisy a nahrávky Vašich hovorů. Pokud se...