How can we help?

Vzdálená podpora

Pokud budete mít potíže ohledně nefunkčnosti služeb, lze požádat o vzdálenou pomoc přes našeho klienta. Servisní zásah bude účtován na základě Vašeho tarifu za každou započatou hodinu. Nástroj pro vzdálenou pomoc stáhnete kliknutím na název "FAYN_klient.exe" (nebo stisknutím pravého tlačítka myši a zvolením možnosti "Uložit odkaz jako") ve spodní části této stránky. Pokud Vám prohlížeč zablokuje stáhnutí, tak klikněte na další volby u souboru a poté na Zachovat Stáhnutou aplikaci spusťte. ...

Základní info k nastavení zařízení

(!) Máte-li telefon od nás je již nastaven. - Pokud připojujete více zařízení za router (za stejnou veřejnou IP), je nutno na jednotlivých zařízeních nastavit odlišné lokální SIP Porty. Např.: 5060, 5061, 5062, atp.. - Funkce se jmenuje "Ext SIP" a nebo "Local SIP". Pozor ale, SIP port, který je uveden v konfiguraci SIPového účtu musí vždy zůstat 5060, tento nikdy neměňte, došlo by tím k znefunkčnění služby! ------------------------- SIP server a porty Základní údaje pro nast...

Ghost Call '' Spamové Hovory ''

Někdy uživatel obdrží podivná volání, která nepocházejí z registrovaného SIP serveru (sip.fayn.cz/sp.fayn.cz), což je výsledkem skenování portů hackerů známých portů VOIP. Telefonní číslo volajícího se zobrazuje jako „100“ nebo „1000“ a telefon neustále zvoní, obvykle v noci když je hovor zvednut, nikdo tam není. Jedná se o takzvané Spamové Hovory. Řešení: Vypnout Allow IP Call a zapnout Accept SIP Trust Server Only. Toto nastavení je pro telefony Yealink . Pro ostatní výrobce bude nastavení v...

Kodeky

Kodeky Další důležitou součástí VoIP komunikace, která ovlivňuje kvalitu spojení, a nároky na kvalitu internetového připojení je kodek. Kodek (počáteční slabiky ze spojení: kodér – dekodér, respektive komprese – dekomprese) má ve VoIP telefonii za úkol co nejvěrněji a v co možná nejlepší kvalitě přenést vstupní signál (lidský hlas snímaný mikrofonem), tak, aby však zabral co nejméně přenosového pásma. Kodek je ve VoIP telefonii čistě softwarová záležitost. Na použitém kodeku jsou závislé poža...

Volání v LiveAgent

Nastavení volání v LiveAgent naleznete v přiloženém PDF