How can we help?

Aplikace LINKUS

Cloudová ústředna poskytuje uživatelům možnost využívat vlastní aplikaci pro mobilní telefony a PC nazvanou LINKUS. Tato aplikace je optimalizována pro efektivní spolupráci s ústřednou Yeastar a nabízí širokou škálu funkcí pro usnadnění komunikace. Aplikaci lze stáhnout z webové klienta - článek "Webový klient" (https://podpora.fayn.cz/777297-Webov%C3%A9-rozhran%C3%AD) nebo na stránce výrobce - stažení LINKUS aplikace (https://www.yeastar.com/linkus-download/). Odkazy ve webovém klientu: Mob...

Webové rozhraní

Přihlášení do webového rozhraní Na Váš email zašleme úvodní informace k přihlášení. Po úvodním přihlášení se Vám zobrazí webový klient cloudové ústředny. Webového klienta lze využít i k volání. Uživatel, který je nastaven jako administrátor má možnost přepnutí z webového klienta do admin portálu ústředny, kde může měnit nastavení ústředny. *Administrátor může být zároveň i “Operátor volacích front”, bude mít tedy k dispozici i Konzoli Call centra. ---------------------------------------------...