How can we help?

Souhrn menu

Administrátorské rozhraní umožňuje editaci uživatelů, směrování hovorů a obecného nastavení. Níže je výpis možností nastavení. Červeně jsou označeny menu, které nedoporučujeme upravovat (při změně je možné, že dojde k poškození cloudové ústředny). - Klapky a Trunk - Klapky - editace klapek/uživatelů. - Skupiny klapek - možnost vytvoření skupin klapek (např. různá oddělení). - Oprávnění klienta - editace oprávnění pro klapky/uživatele. Úprava viditelnosti menu v aplikaci ...

Klapky a Trunk

Menu Klapky a Trunk obsahují nastavení jednotlivých uživatelů. Klapky lze pojmenovat, nastavit chování klapek při nedovolání, obsazení nebo při změně stavu klapky. Lze vytvořit skupiny klapek a pro ně poté nastavit oprávnění (nastavení funguje i pro jednotlivé klapky). Klapky V menu “Klapky” se nachází seznam všech klapek/uživatelů ústředny. Jednotlivé klapky lze editovat a zaslat “Uvítací Email” k aplikaci LINKUS (klapka musí mít přiřazený email, pokud chce využívat webové rozhraní a aplik...

Kontakty

Menu “Kontakty” umožňuje přidávat, importovat, exportovat firemní kontakty (až 50 000 záznamů). Kontakty lze rozdělovat do různých telefonních seznamů s možnosti nastavení oprávnění (např. viditelnost pro skupinu klapek/uživatelů. Obsahuje také nastavení LDAP serveru pro VoIP telefony. Kontakty lze řadit i do seznamu "Oblíbených". Firemní kontakty Maximální počet firemních kontaktů je 50 000. Viditelnost kontaktů je nutné nastavit v menu Klapky a Trunk - Oprávnění klienta. Zde se nastavují opr...

Auto Provisioning

Funkce Auto Provisioning umožňuje centralizovanou správu nad VoIP zařízeními. Zařízení lze automaticky přiřadit ke klapce a spravovat přes ústřednu. Podporovaná zařízení: https://help.yeastar.com/en/p-series-cloud-edition/administrator-guide/cloud-auto-provisioning-supported-devices.html . Auto Provisioning využívá metodu RPS: - po přidání MAC adresy telefony do ústředny se MAC adresa a server (ústředna) přidá automaticky do RPS serveru výrobce telefonu - jakmile se telefon zapne, z...

Ovládání hovorů

V menu “Ovládání hovorů” se nastavuje směrování příchozích a odchozích hovorů, funkce AutoCLIP a nastavení pracovní doby a svátků. Příchozí routy Příchozí pravidlo lze nastavit pro každé číslo, které se nachází v SIP trunku od Vašeho poskytovatele. Je nutné nastavit název pravidla, vybrat trunk a zvolit destinaci. Ostatní položky nejsou vyžadovány, avšak pokud máte více čísel a chcete pro každé číslo nastavit jiné pravidlo, je nutné vyplnit pole “DID vzory”. Více pravidel může mít stejné n...

Funkce volání

Funkce volání definují zejména možné destinace pro příchozí hovory, jako jsou volací fronty a skupiny, IVR - automatický hlasový systém nebo skupinové hlasové schránky. Naleznete zde definici různých zkratek (kódů) pro přesměrování hovoru, změnu stavu klapky, monitoring a mnoho dalšího. Hlasová schránka Funkce pro hlasovou schránku umožňuje nastavení skupinové hlasové schránky a celkové nastavení hlasových schránek (i pro jednotlivé klapky/uživatele). Skupina Definice skupinových hlasových s...

Messaging

Ústředna nabízí funkcionalitu messaging, což umožňuje uživatelům integrovat různé komunikační kanály s telefonním systémem. Tím zákazníci mohou kontaktovat firmu prostřednictvím SMS a sociálních médií podle své preference, zatímco operátoři mohou centrálně přijímat a reagovat na dotazy zákazníků z různých komunikačních kanálů prostřednictvím svých aplikací LINKUS (externí chat) nebo webového rozhraní. - všechny zprávy na jednom místě - operátoři mohou přímo ve svých LINKUS aplikacích nebo ve...

Nastavení PBX a Systém

Základní nastavení ústředny (název, datum a čas, předvolby) a SIP komunikaci. Vše je přednastaveno a většinu z toho nastavení není potřeba upravovat. Výjimkou je menu pro vkládání a nahrávání hlášek, popřípadě editace emailových šablon. Menu “Preference” se využívá pro globální nastavení ústředny. Možnost změnit název ústředny (červeně označené v obrázku níže). Název ústředny se využije i pro zasílání notifikačních emailů z ústředny. Další možnosti: - Úprava zobrazení formátu uloženého k...

Zabezpečení

Cloudová ústředna poskytuje robustní možnosti zabezpečení pro zajištění bezpečných a spolehlivých služeb pro Vaše volání. Zahrnuje menu “Pravidla zabezpečení” (blokace IP adres, nastavení frekvence hovorů) a “Nastavení zabezpečení” (přístup SSH, povolené země pro registraci i odchozí hovory). Pravidla zabezpečení Povolené IP Možnost přidání konkrétních IP adres nebo domén do povolených, aby se zabránilo blokování systémem. Nutné zadat jméno pravidla, typ (IP nebo doména) a samotnou IP n...

Integrace

Cloudovou ústřednu lze integrovat s mnoha programy, helpdesky a CRM systémy. Některé integrace jsou již přednastavené a dle návodu poté jen nastavíte spojení. U některých integrací budete muset využít API/AMI/ databázové připojeni a naprogramování aplikace/systému. Podporované systémy Podporované CRM systémy: - Hubspot CRM - https://help.yeastar.com/en/p-series-cloud-edition/integrations/hubspot/hubspot-crm-integration-guide.html - Salesforce CRM - https://help.yeastar.com/en/p-...

Výpisy a nahrávky

Záznamy Tato funkce poskytuje informace o hovorech v ústředně. Výpis zahrnuje volání na jednotlivé klapky, do hlasových schránek i do IVR (bez vyzvednutí hovoru uživatelem ústředny). Veškeré hovory lze stáhnout pomocí tlačítka “Stáhnout záznam” v CSV souboru. Parametry se můžou dělit na hlavní a vedlejší, dle filtru si lze vybrat, jaké se budou u výpisu zobrazovat. Pokud je aktivováno nahrávání hovorů, lze si nahrávku stáhnout, přehrát nebo odstranit (odstranit lze i celý CDR záznam). Hlav...